Cynllun i ail-gynnau goleuadau stryd ym Mhowys

  • Cyhoeddwyd
Golau strydFfynhonnell y llun, BBC elvis
Disgrifiad o’r llun,
Cythruddodd Cyngor Powys rai cymunedau pan benderfynon nhw ddiffodd y goleuadau yn 2008

Gallai miloedd o oleuadau stryd gafodd eu diffodd gan gyngor sir i arbed arian bedair blynedd yn ôl gael eu hail gynnau pe bai cynllun i ddefnyddio bylbiau ynni isel yn cael ei gymeradwyo.

Mae Cyngor Powys am wario £1.4 miliwn i osod bylbiau LED mewn 14,000 o oleuadau stryd gan gynnwys y 4,470 gafodd eu diffodd.

Cafodd rhai cymunedau eu cythruddo gan y penderfyniad i ddiffodd y goleuadau yn 2008.

Cafodd rhai o'r goleuadau eu hail gynnau yn dilyn arolygiad yn ddiweddarach a phenderfynodd rhai unigolion a chynghorau tref dalu i gadw eu golau ymlaen.

Yn ôl yr awdurdod lleol bwriad y cynllun newydd yw lleihau'r ynni a ddefnyddir gan ddarparu goleuadau digonol mewn ardaloedd sensitif a thorri'r gost o gynnal goleuadau stryd.

Bydd y cynnig yn mynd gerbron Cabinet Cyngor Powys ddydd Mawrth.

'Gweld y goleuni'

Dywed adroddiad gan swyddogion y cyngor y gallai'r goleuadau LED gael eu cynnau naill ai drwy'r nos neu yn ystod rhan o'r nos.

Mae'r cyngor hefyd wedi arbrofi â goleuadau sy'n pylu yn ystod rhai oriau'r nos.

Dywedodd Jonathan Greatorex, wnaeth arwain ymgyrch yn erbyn y penderfyniad i ddiffodd y goleuadau stryd yn 2008, ei fod ar ben ei ddigon fod y cyngor wedi "gweld y goleuni o'r diwedd".

"Mae cynlluniau'r cyngor yn synhwyrol iawn ac fe fydd yn cadw trigolion Powys yn ddiogel yn ystod misoedd y gaeaf."

Mae goleuadau LED eisoes wedi cael eu cyflwyno mewn rhai ardaloedd o dan gynllun gwahanol ond gallai cynghorwyr bleidleisio i'w cyflwyno ym mhob rhan o'r sir.

Os bydd y cynlluniau'n cael eu cymeradwyo bydd y cyngor yn dechrau gosod y bylbiau newydd ym mis Tachwedd.