Cyfeillion yn cynnal digwydd er cof am Karina Menzies

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Daeth cyfeillion Ms Menzies at ei gilydd i gynnal digwyddiad anffurfiol ddydd Sul

Daeth cannoedd o bobl ynghyd i roi teyrnged i fam fu farw mewn gwrthdrawiad yng Nghaerdydd ddydd Gwener.

Cafodd Karina Menzies ei tharo y tu allan i orsaf dân Trelái, ac fe gafodd 13 o bobl eraill eu hanafu mewn cyfres o wrthdrawiadau tebyg ar draws y ddinas.

Bydd gwasanaeth arbennig yn cael ei gynnal yn Eglwys yr Atgyfodiad yn Nhrelái ddydd Sul hefyd.

Mae dyn 31 oed yn cael ei holi gan yr heddlu ar amheuaeth o lofruddiaeth.

Roedd saith o bobl anafwyd o dan 12 oed, gan gynnwys dau o blant Ms Menzies - merched 23 mis ac wyth mlwydd oed.

Ffynhonnell y llun, South Wales Police
Disgrifiad o’r llun,
Bu farw Karina Menzies ac fe gafodd ei dwy ferch eu hanafu yn y digwyddiad ddydd Gwener

Mae naw yn dal yn yr ysbyty, gyda dau oedolyn mewn cyflwr difrifol iawn yn yr uned gofal dwys.

Anffurfiol

Penderfynnodd cyfeillion Ms Menzies gynnal y digwyddiad anffurfiol arbennig y tu allan i orsaf dân Trelái ar Ffordd Orllewinol y Bontfaen.

Roedd nifer oedd yno yn eu dagrau wrth i gerddoriaeth gael ei chwarae ac yna munud o ddistawrwydd.

Cyhoeddwyd hefyd y byddai mwy nag un cronfa ymddiriedolaeth yn cael eu sefydlu ar gyfer y rhai a ddioddefodd yn y digwyddiadau taro a ffoi ddydd Gwener.

Yn y gwasanaeth eglwysig arbennig, bydd Aelod Seneddol Gorllewin Caerdydd, Kevin Brennan, yn dweud bod y gymuned am weld cyfiawnder i Karina Menzies, ei theulu a phawb arall a ddioddefodd yn nhrasiedi dydd Gwener.

"Pan fydd y dicter yn pylu - ac mae hynny'n ddealladwy o dan yr amgylchiadau - fe fydd pobl am weld cyfiawnder i'r dioddefwyr," meddai.

"Rwy'n credu bod cymuned Trelái wedi eu chwalu gan yr hyn ddigwyddodd. Ond mae'n gymuned glos, ac yn gyfoethog mewn ysbryd cymunedol."

Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd blodau eu gadael y tu allan i orsaf dân Trelái dros y penwythnos

Y Parchedig Jan Gould fydd yn arwain y gwasanaeth, a dywedodd: "Bydd hwn yn gyfle i'r gymuned gyfan ddod at ei gilydd, rhannu eu galar a chanfod cymorth a chefnogaeth.

"Mae'r bobl yma mewn sioc ar hyn o bryd. Ond er gwaetha'i phroblemau, mae Trelái yn gymuned glos iawn, ac mae'r bobl yma yn wych am ddod at ei gilydd a chefnogi ei gilydd mewn cyfnod fel hyn.

"Maen nhw'n troiat yr eglwys mewn cyfnodau anodd, ac rydym yma i helpu sut bynnag y medrwn ni."

'Bregus'

Mae Archesgob Cymru, Dr Barry Morgan, wedi dweud ei bod yn gweddïo am deuluoedd y rhai a ddioddefodd.

Ffynhonnell y llun, Huw Evans picture agency
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd fan wen ei stopio gan yr heddlu y tu allan i dafarn ym Mhenarth ar gyrion Caerdydd

"Mae digwyddiad trasig fel hwn yn dangos pa mor fregus yw bywyd, a pha mor fregus ydym i gyd," meddai.

Dywedodd y Gwir Barchedig George Stack, Archesgob Caerdydd, ei fod "wedi ei syfrdanu a'i dristhàu gan y digwyddiad.

Daeth taith dwy filltir y fan i sylw'r heddlu am tua 3:30pm ddydd Gwener yn dilyn adroddiadau am ddigwyddiad yn Nhrelái.

Wth iddi ddod o'r amlwg bod mwy o bobl wedi cael anafadau mewn safleoedd eraill, fe ddilynnodd anhrefn yn y ddinas.

Roedd llawer o famau a phlant yn dychwelyd adre o'r ysgol.

Datgelodd yr heddlu ddydd Sadwrn bod y gyrrwr hefyd wedi gadael y fan ac ymosod ar bobl ar y stryd, o bosib gan ddefnyddio arf.

Maen nhw'n apelio hefyd ar unrhyw un a welodd gar du Renault Clio, oedd yn cael ei yrru ar ochr anghywir y ffordd ar hyd Western Avenue am tua 3:25pm ddydd Gwener, i gysylltu â nhw.

Yn Nhrelái, cafodd canhwyllau a blodau eu gadael ar safle'r gwrthdrawiad lle cafodd Karina Menzies ei lladd.

Roedd llawer gan bobl oedd yn ei hadnabod.

Fe wisgodd chwaraewyr pêl-droed Caerdydd rhwymynnau braich du ar gyfer eu gêm yn y Bencampwriaeth ynerbyn Nottingham Forest ddydd Sadwrn fel arwydd o barch.

Mae Heddlu De Cymru yn gofyn i bobl sydd â gwybodaeth i gysylltu â nhw drwy ffonio 0800 096 0095.

Straeon perthnasol