Mam a phlant wedi marw mewn tân

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Yr heddlu a'r gwasanaeth tân ger y safle ym Mhrestatyn

Mae mam a dau blentyn wedi marw mewn tân mewn tŷ ym Mhrestatyn, Sir Ddinbych.

Bu'n rhaid i ddiffoddwyr yn gwisgo offer anadlu arbennig fynd i'r tŷ ym Maes Y Groes am tua 10pm nos Wener.

Roedd menyw 20 oed, bachgen pedair oed a merch fach ddwy flwydd oed wedi marw cyn cyrraedd yr ysbyty. Mae dyn 23 oed a bachgen 15 mis oed mewn cyflwr difrifol wael.

Dywedodd Heddlu Gogledd Cymru bod dau berson wedi cael eu harestio.

Cadarnhaodd Heddlu'r Gogledd mai dyn 45 oed a menyw 42 oed gafodd eu harestio ar amheuaeth o lofruddiaeth.

Mae criwiau o ddiffoddwyr o'r Rhyl a Phrestatyn wedi bod ar y safle.

Mae ymchwiliad ar y cyd rhwng yr heddlu a Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru eisoes wedi dechrau i'r digwyddiad.

Dywedodd llefarydd ar ran Gwasanaeth Ambiwlans Cymru bod y dyn a'r babi wedi cael eu cludo i Ysbyty Glan Clwyd ym Modelwyddan, ond fod y dyn wedi cael ei drosglwyddo i Ysbyty Whiston ar Lannau Mersi yn ddiweddarach.

Cafodd y babi hefyd ei symud am driniaeth bellach i Ysbyty Plant Alder Hey yn Lerpwl. Dywedodd yr heddlu ei fod mewn cyflwr gwael iawn.

Deellir bod yr eiddo yn dŷ oedd wedi cael ei droi'n fflatiau.

Roedd y bobl fu farw yn byw mewn fflat ar y llawr cyntaf, ac roedd y ddau gafodd eu harestio yn byw mewn fflat ar y llawr gwaelod.

Mae'r babi 15 mis oed mewn cyflwr difrifol iawn, ac mae'r heddlu wedi cadarnhau mai plentyn y fenyw fu farw a'r dyn gafodd ei anafu'n ddifrifol yw'r bachgen bach.

Er bod y fenyw yn perthyn i'r ddau blentyn fu farw yn y tân, nid hi oedd eu mam. Nid yw ei phartner yn perthyn i'r plant fu farw o gwbl.

Dywedodd y Ditectif Uwch-Arolygydd John Chapman: "Byddwn yn apelio ar unrhyw un a welodd unrhyw beth amheus yn ardal Maes y Gores o Brestatyn neithiwr i gysylltu â ni cyn gynted â phosib drwy ffonio 101.

"Mae swyddogion cyswllt teuluol yn gweithio'n agos gyda'r teulu yn ystod y cyfnod anodd yma, ac mae tîm o swyddogion yn gweithio ar sawl trywydd penodol yn yr ymchwiliad ar hyn o bryd."

Disgrifiad o’r llun,
Cafodd y stryd lle ddigwyddodd y tân ei chau