BBC Cymru Fyw

Canlyniad Comisiynwyr Heddlu a Throsedd Heddlu Gwent

Published
Ian Johnston, ymgeisydd annibynnol sydd wedi ei ethol yn Gomisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent.
Trechodd dri o ymgeiswyr eraill.
Gallwch ffeindio allan mwy am yr ymgeiswyr isod.
Am wybodaeth am ardal Heddlu Gwent a'r etholiad mae 'na fwy o fanylion yma.
image copyrightIan Johnston
image captionRoedd Ian Johnston yn llywydd Cymdeithas Uwcharolygwyr yr Heddlu
Am 33 blynedd roedd Ian Johnston yn Heddlu Gwent cyn dod yn is-lywydd a llywydd Cymdeithas Uwcharolygwyr yr Heddlu.
Mae'n bennaeth cwmni sy'n cynnig cyngor i gwmnïau meddalwedd rhyngwladol sy'n darparu dadansoddiad cudd-wybodaeth i heddluoedd.
Ei flaenoriaeth, petai'n cael ei ethol, fyddai lleihau troseddau ac anrhefn wrthgymdeithasol, chwilio am atebion i broblemau lleol, rhoi mwy o sylw i anghenion dioddefwyr a sicrhau nad yw swyddogaethau creiddiol yr heddlu yn y sector preifat.
image copyrightLabour
image captionMae wedi bod ar Gomisiwn Polisi Troseddau a Chyfiawnder y Blaid Lafur
Cyfreithiwr o Frynbuga yw Hamish Sanderson gafodd ei ddewis oherwydd pleidlais aelodau'r Blaid Lafur.
Mae'n arbenigo yng nghyfraith y DU ac America ac mae ganddo 24 blynedd o brofiad yn cynrychioli ar gyrff fel y Weinyddiaeth Gyfiawnder.
Treuliodd chwe blynedd ar Gomisiwn Polisi Trosedd a Chyfiawnder y Blaid Lafur.
Mae'n addo sicrhau bod yr heddlu'n atebol drwy gyflwyno blaenoriaethau fel "plismona cymunedol, plismona gweladwy" a bydd yn anelu at leihau troseddau ac ymddygiad gwrth-gymdeithasol.
Dywedodd y dylai'r heddlu fod yn rhydd rhag ymyrraeth wleidyddol.
image copyrightNick Webb
image captionByddai Nick Webb yn sicrhau mwy o blismyn ar y stryd
Roedd Nick Webb yn ymgeisydd y Blaid Geidwadol yn Etholiad Cynulliad 2011.
Petai'n cael ei ethol yn gomisiynydd, meddai, fe fyddai'n sicrhau mwy o blismyn ar y stryd.
Dywedodd y byddai unrhyw gynnydd arian i'r heddlu fod yn uwch na chwyddiant.
Mae am greu llwybr gyrfa gwell i Swyddogion Cefnogi Cymuned yr Heddlu.
image copyrightChristopher Wright
image captionCanolbwyntio ar bresenoldeb cryf yn y gymuned y mae Christopher Wright
Treuliodd Christopher Wright 30 mlynedd fel plismon yn Heddlu Llundain, Heddlu Sir Gaerloyw a Heddlu Gwent.
Mae wedi addo cadw plismyn ar y stryd - mewn rôl plismona cymunedol am gyfnod, canolbwyntio adnoddau er mwyn gwneud hyn, bod yn agored ac yn annibynnol, a "dychwelyd i'r cyfnod pan oedden ni'n gwneud y gwaith yn wych".
Dywedodd ei fod am leihau biwrocratiaeth a chaniatáu i'r llu ganolbwyntio yn llwyr ar blismona.