Dynes ar goll: Apêl chwaer

Cyhoeddwyd

Mae chwaer milfeddyg 37 oed, sydd ar goll o'i chartref yn Sir y Fflint, wedi apelio am wybodaeth i'w darganfod.

Y pryder ydi bod Catherine Gowing, sy'n wreiddiol o Weriniaeth Iwerddon, wedi cael ei llofruddio.

Cafodd y ddynes, sy'n byw yn New Brighton ger Yr Wyddgrug, ei gweld diwethaf mewn archfarchnad yn Queensferry nos Wener.

Mae'r heddlu sy'n ymchwilio i'w diflaniad wedi cael 36 awr ychwanegol ddydd Iau i holi dyn 46 oed o Wynedd gafodd ei arestio ddydd Mawrth ar amheuaeth o'i llofruddio.

Dywedodd Emma Gowing bod ei chwaer yn "gannwyll ei llygad" ac apeliodd ar unrhyw un i gynorthwyo i ganfod ei "chwaer brydferth".

Eglurodd ei bod mewn sioc fe wnaeth apelio ar bawb i fod yn wyliadwrus yn yr ardal, i archwilio strydoedd lleol, adeiladau allanol a thir wast.

Ffynhonnell y llun, North Wales Police
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Catherine Gowing ei gweld mewn archfarchnad nos Wener

"Mae Catherine yn garedig, yn sensitif ac yn berson prydferth," meddai.

"Mae ganddi angerdd tuag at anifeiliaid ac yn gwbl ffyddlon i'w theulu.

"Hi ydi fy ffrind gorau, cannwyll fy llygad a channwyll llygaid ein rhieni."

Dywedodd yr heddlu'n wreiddiol iddi gael ei gweld diwethaf yn Yr Wyddgrug.

Ond ddydd Iau fe wnaethon nhw gadarnhau iddi fynd i mewn i archfarchnad Asda am 8:06pm nos Wener a gadael am 8:39pm.

Roedd hi'n gwisgo jîns glas, siwmper frown golau gyda sip a llewys gwyn a phaneli gwyn ar ei hochr, a phâr o esgidiau du plaen.

'Blaenoriaeth'

Roedd ei gwallt brown wedi ei glymu ac roedd yn cario bag brown dros ei hysgwydd, bag Asda a bocs o'r math sy'n cael ei ddefnyddio i gludo pizza.

Mae Ms Gowing, sy'n dod yn wreiddiol o bentref Birr yn Sir Offaly, yn gweithio mewn milfeddygfa yn Yr Wyddgrug.

Mae cyd-weithiwyr iddi yno yn pryderu amdani.

Dywedodd David Esmor Evans wrth wasanaeth newyddion RTE yn Iwerddon, bod Ms Gowing wedi bod yn gweithio iddo am y 18 mis diwethaf.

"Mae hi'n ferch ofalgar iawn a phawb yn dod ymlaen gyda hi.

"Mae pawb yma mewn sioc.

"Roedd hi'n boblogaidd iawn gyda'r staff a'r cwsmeriaid hefyd."

Eglurodd bod y milfeddyg wedi gadael y feddygfa tua 7pm nos Wener ac wedi methu apwyntiad dros y penwthnos.

"Roeddem yn bryderus iawn pan wnaeth hi fethu dod i'w gwaith ddydd Llun ac roedd un o'r nyrsys wedi derbyn hanner neges destun ganddi dros y Sul," ychwanegodd Mr Evans.

Dywedodd y Ditectif Uwcharolygydd John Hanson, mai eu blaenoriaeth yw dod o hyd iddi.

"Fe fyddwn yn annog unrhyw un a'i gwelodd neu a welodd ei char Renault Clio lliw porffor gyda'r rhif cofrestru Gwyddelig 00D 99970 i gysylltu gyda Heddlu Gogledd Cymru drwy ffonio 101.

"Mae hyn yn gwbl groes i gymeriad Catherine, a does dim modd gor-bwysleisio'r angen am gymorth y cyhoeddi wrth chwilio amdani."

Fe wnaeth yr heddlu gadarnhau eu bod yn astudio manylion ei ffon symudol fel rhan o'u hymchwiliad.

Gall pobl â gwybodaeth allai fod yn berthnasol i'r ymchwiliad hefyd ffonio Taclo'r Tacle yn ddienw ar 0800 555111.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol