Gwrthdrawiad: A483 wedi ei chau

Cyhoeddwyd

Mae ffordd yr A483 wedi ei chau i'r ddau gyfeiriad yn dilyn gwrthdrawiad ym Mhowys.

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw ychydig wedi 3:00pm ddydd Mercher.

Mae'r Gwasanaeth Tân wedi dweud bod y gwrthdrawiad rhwng beic modur a cherbyd yn tynnu carafán yn ddifrifol.

Roedd rhwng y gyffordd gyda'r A458/A490 (Trallwng) a Dyffyn Lane ger pentref Aberriw.

Mae'r heddlu yno ond does dim manylion am anafiadau hyd yma.

Does dim amcangyfrif eto pryd y bydd y ffordd yn ailagor.