Rhaglen ar gyfer pobl hŷn yn arbed dros £100 miliwn

  • Cyhoeddwyd
Person mewn cartref gofal

Mae cynllun sydd wedi helpu dros 104,000 o bobl hŷn yng Nghymru i barhau i fyw'n annibynnol yn eu cartrefi wedi arbed dros £100 miliwn, yn ôl un elusen.

Dywed Care and Repair Cymru fod y rhaglen wedi arbed £101 miliwn i'r Gwasanaeth Iechyd a gwasanaethau cymdeithasol y cynghorau sir ers ei sefydlu yn 2002.

Cyflwynwyd y Rhaglen Addasiadau Brys gan Lywodraeth Cymru er mwyn cyflymu'r gwaith o addasu tai neu wneud mân atgyweiriadau.

Mae'r rhaglen, a ariennir gan Lywodraeth Cymru, yn cynnwys gosod reiliau a rampiau ar gyfer pobl hŷn sy'n berchnogion tai neu yn denantiaid preifat

Addasiadau tai

Mae disgwyl i'r nifer o bobl dros 65 yn y Deyrnas Unedig i gynyddu o 4.6 miliwn i 15.4 miliwn dros y 60 mlynedd nesaf.

Dywed Care and Repair Cymru ei bod hi'n hollbwysig fod pobl hŷn yn gallu parhau i fyw'n annibynnol ac yn ddiogel yn eu cartrefi.

Yn ôl llefarydd mae anafiadau i bobl hŷn yn eu cartrefi yn costio £56 miliwn y flwyddyn i'r gwasanaeth iechyd yng Nghymru.

Amcangyfrifir fod blocio gwelyau yn costio £30 miliwn y flwyddyn, tra bod gofal am un person oedrannus mewn cartref preswyl yn costio tua £27,000 y flwyddyn.

Dywedodd Chris Jones, Rheolydd Gyfarwyddydd Care & Repair Cymru: "Rydym wrth ein bodd ein bod wedi gallu helpu cynifer o bobl i barhau i fyw yn eu cartrefi eu hunain.

"Ond mae mwy i'w wneud - amserau aros hir... ac mae Grantiau Cyfleusterau i'r Anabl yn parhau i fod yn broblem."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol