28 mlynedd dan glo i lofrudd 'creulon'

  • Cyhoeddwyd
Bleddyn KingFfynhonnell y llun, other
Disgrifiad o’r llun,
Cafwyd King yn euog o lofruddiaeth yn dilyn achos llys wnaeth para 10 niwrnod.

Mae dyn a dynnodd luniau o gorff dyn yr oedd wedi ei drywanu 72 o weithiau wedi cael ei garcharu am oes yn Llys y Goron Caerdydd gyda'r barnwr yn gorchymyn y dylai dreulio lleiafswm o 28 mlynedd dan glo.

Defnyddiodd Bleddyn King ei ffôn symudol i dynnu fideo o'r olygfa wedi iddo ladd y garddwr David Evans, 63 oed, yn ei gartref ym Mhentyrch ger Caerdydd.

Clywodd y llys fod King wedi trywanu Mr Evans gyda chymaint o rym fel bod llafn y gyllell wedi plygu.

'Addfwyn'

Fe gafwyd King yn euog o lofruddiaeth ddydd Llun, ac wrth ei ddedfrydu dywedodd y barnwr Mr Ustus MacDuff: "Fe wnaethoch chi dargedu'r dyn addfwyn yma am nad oedd yn gyfartal â chi.

"Roedd yn byw ar ei ben ei hun, ac fe fyddai'n dasg hawdd.

"Fe wnaethoch chi ei ddyrnu a'i drywanu i farwolaeth.

"Roedd yn ymosodiad milain a chreulon - rhaid bod y boen a'r ofn yr oedd yn teimlo yn ei funudau olaf yn annirnadwy.

"Mae hyn yn ddrygioni y tu hwnt i'r amgyffred - rydych yn ddyn peryglus."

Penderfynwyd bod y fideo a dynnodd King o'r olygfa yn rhy arswydus i ddangos i'r rheithgor yn yr achos, a dywedodd y barnwr wrth y llys ei fod ond wedi gwylio'r fideo am y tro cyntaf cyn dedfrydu King.

Clywodd y llys fod King wedi trywanu Mr Evans 72 o weithiau - gan gynnwys un yn ei wddf - cyn dwyn o'i gartref.

Roedd hefyd wedi trywanu cath Mr Evans cyn rhoi'r tŷ ar dân.

'Ddim yn lleddfu'r boen'

Wth ddedfrydu King i leiafswm o 28 mlynedd yn y carchar, fe roddodd y barnwr deyrnged i deulu Mr Evans am eu gras a'u tosturi.

Wedi'r gwrandawiad, dywedodd Janine Davies o Wasanaeth Erlyn y Goron Cymru: "Fe gyflawnodd Bleddyn King ymosodiad dideimlad, bwriadol a diachos ar David Evans.

"O'r anafiadau a gafodd Mr Evans, mae'n amlwg bod yr ymosodiad yn un milain a hir.

"Cafodd King ei arestio o ganlyniad i weithredu cyflym gan swyddog o'r heddlu oedd ddim ar ddyletswydd a sylwodd ar yrru ansicr King yn hwyr yn y nos.

"Er bod hyn yn ganlyniad llwyddiannus yn nhermau'r broses cyfiawnder troseddol, nid yw'r ddedfryd yn dod â David Evans yn ôl nac yn lleddfu ar y boen sy'n cael ei deimlo gan ei deulu a'i ffrindiau.

"Rydym yn meddwl amdanyn nhw."