Cynghorwyr Môn yn ôl mewn grym ar ôl 16 mis

  • Cyhoeddwyd
Cyngor Ynys Môn, Llangefni
Disgrifiad o’r llun,
Bydd tri chomisiynydd yn parhau i gadw golwg ar y sefyllfa yn Ynys Môn.

Mae cynghorwyr Môn bellach yn ôl mewn grym ar yr ynys.

Gwnaeth Comisiynwyr Llywodraeth Cymru gymryd rheolaeth o'r awdurdod 16 mis yn ôl yn dilyn honiadau am ymddygiad rhai cynghorwyr.

Ond fe fydd tri chomisiynydd yn parhau i gadw golwg ar y sefyllfa yno.

Dywedodd Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd Bryan Owen ei fod yn ddiwrnod hanesyddol.

Mesurau diogelwch

"Rydym wedi derbyn ein pwerau'n ôl ac mae hynny'n golygu cychwyn newydd i'r Awdurdod," ychwanegodd.

"Rydym yn cychwyn ar y daith gyda'n gilydd, aelodau a swyddogion, yn gweithio ar ran pobl a chymunedau Ynys Môn."

Ddydd Llun bu'r Pwyllgor Gwaith yn trafod materion gan gynnwys ei flaen raglen waith am y chwe mis nesaf. Bydd y blaen raglen yma'n canolbwyntio ar faterion lefel uchel fel gosod y gyllideb ar gyfer 2013/14, rhesymoli ysgolion a thrawsnewid gofal cymdeithasol i oedolion ar Ynys Môn.

Cyhoeddodd Carl Sargeant, Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau Llywodraeth Cymru ym mis Medi y byddai'n rhoi pwerau yn ôl i Gyngor Sir Ynys Môn, gyda mesurau diogelwch mewn lle.

Derbyniodd Mr Sargeant argymhellion y comisiynwyr a'r Archwilydd Cyffredinol i ddechrau dod ag ymyrraeth i ben a dychwelyd pwerau'r comisiynwyr i'r cyngor.

'Profi cryfder'

Ychwanegodd y Gweinidog, "O dan y trefniadau hyn, bydd y pwerau sydd gan y comisiynwyr ar hyn o bryd yn dychwelyd i'r Cyngor.

"Bydd comisiynwyr yn aros, gyda phŵer i gadarnhau neu i wyrdroi unrhyw benderfyniad gan y cyngor sy'n mynd yn erbyn cyngor swyddogion statudol.

"Mae hyn yn cynnig mesur diogelwch angenrheidiol ac yn ein galluogi i brofi cryfder adferiad y cyngor mewn modd rheoledig."

Penderfynodd Llywodraeth Cymru apwyntio tîm o bum comisiynydd i gymryd cyfrifoldeb dros lywodraethu Cyngor Sir Ynys Môn ym Mawrth 2011 yn dilyn cyfres o ymyriadau i ymateb i bryderon hir dymor.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol