Lluniau anweddus: cyhuddo dyn 67 oed o'r Parc, Y Bala

  • Cyhoeddwyd

Bydd dyn 67 oed o ardal y Bala yn ymddangos o flaen Llys y Goron i wynebu 29 o gyhuddiadau o greu, dosbarthu a bod â delweddau anweddus o blentyn yn ei feddiant.

Ddydd Llun clywodd Llys Ynadon Dolgellau fod yr honiadau yn erbyn Robert Malvyn Morley, o'r Parc, yn dyddio yn ôl i 2005.

Roddodd o ddim ple yn y gwrandawiad.

Cafodd Morley ei ryddhau ar fechnïaeth ar yr amod nad oedd ganddo'r hawl i fod yng nghwmni plant heb oruchwyliaeth a heb ganiatâd y gwasanaethau cymdeithasol.