Parc Carafan
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

Bygythiad i drigolion parc carafanau gan berchnogion y safleoedd

15 Hydref 2012 Diweddarwyd 07:32 BST

Mae 'na awgrym bod rhai pobl sy'n byw mewn cartrefi symudol ar draws Cymru yn cael eu bwlio a'u bygwth gan berchnogion safleoedd.

Mewn arolwg ar gyfer Llais Defnyddwyr Cymru, mae dau o bob tri yn dweud eu bod nhw'n anhapus gyda'r ffordd y mae'r safle yn cael ei reoli.

Fel y gall Aled Scourfield egluro, mae 'na gynlluniau nawr i gyflwyno deddfwriaeth yng Nghymru er mwyn cryfhau hawliau'r rheiny sy'n byw mewn parciau.