Gam yn nes at grwner ar gyfer rhan fawr o'r gogledd

  • Cyhoeddwyd

Bydd crwner ar gyfer rhan fawr o'r gogledd yn cael ei benodi'n fuan.

Dydd Gwener ydi dyddiad cau'r ceisiadau am y swydd.

Ar hyn o bryd mae'r gogledd yn dair rhan, y gogledd ddwyrain, y canol a'r gorllewin ac mi fydd y swydd newydd yn cynrychioli'r gogledd ddwyrain a'r canol.

Mae disgwyl cyhoeddiad fis Tachwedd.

Mae dyfodol y gwasanaeth drwy Brydain wedi bod yn destun trafod ers nifer o flynyddoedd.

Un awgrym oedd apwyntio un crwner ar gyfer y gogledd a dyna'r opsiwn y mae'r Weinyddiaeth Gyfiawnder a Chymdeithas y Crwneriaid yn ei ffafrio.

Fe fydd Dewi Pritchard Jones yn parhau'n Grwner y Gogledd Orllewin.

Yn y gogledd ddwyrain a'r canol John Gittins olynodd John Hughes fu farw ym mis Mai 2011.

Mae cynghorau Sir Ddinbych, Y Fflint, Conwy a Wrecsam wedi cytuno i dalu am grwner llawn amser fydd yn derbyn £91,000 y flwyddyn.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol