Achub un person o dân

  • Cyhoeddwyd
Injan Dân

Cafodd y Gwasanaeth Tân ei alw i ddigwyddiad yng Nghasnewydd yn oriau man fore Gwener.

Fe gawson nhw'u galw i dân mewn fflat ym Malpas, Casnewydd, am 4:38am.

Roedd y tân mewn fflat ar lawr gwaelod adeilad tri llawr ar Glôs Trevithick, ac fe gredir ei fod wedi dechrau'n ddamweiniol.

Cafodd un person ei achub o'r adeilad, ac fe'i cludwyd i'r ysbyty gan ambiwlans.