Trigolion yn gwrthwynebu llwybr ffordd osgoi newydd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Roedd yna bedwar opsiwn yn wreiddiol ar gyfer ffordd osgoi yn yr ardal

Bydd yna gyfarfod cyhoeddus nos Wener ar gyfer trigolion dau bentref yng Ngwynedd sy'n gwrthwynebu'r llwybr sy'n cael ei ffafrio ar gyfer ffordd osgoi newydd.

Dywed Llywodraeth Cymru mai opsiwn y "llwybr porffor" yw'r un y maen nhw yn ei ffafrio ar gyfer ffordd osgoi Caernarfon a Bontnewydd - cynllun fydd yn costio £85 miliwn.

Pryder nifer o drigolion Bethel a Felinheli yw y bydd y llwybr yn gwahanu'r ddau le.

Bydd llwybr y ffordd newydd yn dechrau ger trofan y Goat ger Llanwnda (A499/A487) gan fynd heibio Dinas a Bontnewydd i'r gorllewin ac yna i'r dwyrain o Gaernarfon a Stad Ddiwydiannol Cibyn cyn ail gysylltu gyda'r A487 ger ffordd osgoi'r Felinheli.

Ond mae gwrthwynebwyr yn dweud byddai'r llwybr porffor yn golygu cau'r ffordd bresennol sy'n cysylltu Felinheli a Bethel.

Bwriad Llywodraeth Cymru yw dechrau'r gwaith ar ddiwedd 2015.

Ond mae'r gwrthwynebwyr yn ffafrio dewis gwahanol, sef y llwybr "melyn."

Mae'r llwybr yna'n cysylltu â'r A487 wrth gylchfan Plas Menai.

Dywed y Gweinidog Llywodraeth Leol, Carl Sargeant, mai'r "llwybr porffor" oedd y dewis cyntaf ar gyfer ffordd osgoi pentrefi Bontnewydd, Dinas a Llanwnda.