Achos arall o glefyd Llengfilwyr

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r pump a gafodd eu heintio wedi gorfod cael triniaeth yn yr ysbyty

Mae achos newydd o glefyd y Llengfilwyr yn ardal Caerfyrddin, gan ddod â nifer y dioddefwyr yn yr ardal i bump.

Dywedodd Iechyd Cyhoeddus Cymru fod y pum achos yn gysylltiedig â thref Caerfyrddin, a bod y pump wedi bod angen triniaeth yn yr ysbyty.

Mae adran iechyd amgylcheddol y cyngor sir a'r Gweithgor Iechyd a Diogelwch yn parhau i chwilio am, a chymryd samplau o, ffynonellau posib' yn y dref.

Dywedodd Iechyd Cyhoeddus Cymru nad oedd modd pasio'r clefyd o berson i berson ac mai dim ond drwy anadlu diferion bach o ddŵr llygredig y mae modd ei ddal.

Dim cysylltiad

Nid yw cyflenwad dŵr yfed Caerfyrddin o dan amheuaeth fel ffynhonnell a does dim cysylltiad rhwng yr achosion hyn ac adroddiadau am facteria legionella mewn samplau dŵr o Ysbyty Llandrindod ym Mhowys.

Mae symptomau'r haint yn cynnwys poenau yn y frest, peswch sych a diffyg anadl ynghyd â phoenau yn y cyhyrau ac weithiau ddolur rhydd a chwydu.

Gall yr haint arwain at lid yr ysgyfaint ac fe all fod yn angheuol. Felly dylai unrhyw un sydd ag unrhyw symptomau fynd at eu meddyg teulu yn syth.

Dywedodd Dr Mac Walapu, Ymgynghorydd Clefydau Heintus Iechyd Cyhoeddus Cymru: "Rydym yn parhau i holi'r bobl sydd wedi bod yn sâl i geisio deall yn well eu symudiadau yn y dyddiau cyn iddyn nhw gael eu taro'n wael er mwyn ceisio adnabod ffynhonnell y salwch.

"Mae'n bwysig nodi bod y clefyd yn brin iawn, a dyw'r rhan fwyaf o bobl sy'n dod i gysylltiad â'r bacteria ddim yn mynd yn sâl.

"Pobl dros eu 50 oed, yn enwedig dynion ac ysmygwyr, sy'n wynebu'r risg fwyaf."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol