Rhoi wisgi i blentyn bach

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Tynnodd y teulu luniau ohono'n yfed y ddiod cyn sylweddoli bod 'na 'gamgymeriad mawr'.

Mae tŷ bwyta wedi ymddiheuro wedi i blentyn bach gael wisgi yn lle sudd leim adeg ei barti pen-blwydd.

Roedd Sonny Rees yn ddwy flwydd oed pan yfodd y wisgi yn Frankie a Benny's yn Abertawe.

Sylweddolodd ei fam Nina Rees fod rhywbeth o'i le wedi iddo yfed y ddiod.

Aed â Sonny o Bontarddulais ger Abertawe i uned ddamweiniau Ysbyty Treforys lle oedd meddygon yn cadw golwg arno.

Wrth i'r plentyn bach wella gartref mae'r tŷ bwyta'n ymchwilio i'r hyn ddigwyddodd.

'Ffefryn'

Dywedodd llefarydd: "Mae'n flin iawn gennym am yr hyn ddigwyddodd. Camgymeriad dynol oedd hwn ac rydym yn sicrhau na fydd hyn yn digwydd eto."

Dywedodd y fam 34 oed: "Ethon ni'r i'r tŷ byta ychydig ar ôl hanner dydd ac archebais i sudd leim, ei ffefryn e.

"Ar ôl i ni gwpla'r cwrs cynta' sylwes i ei fod e'n gwneud cleme. Pan gydies yn y ddiod a llymeitian sylweddoles i taw wisgi oedd e.

"Ro'dd y crwt yn feddw ... es i'n grac a llefen y glaw."

Dywedodd ei bod hi'n siomedig ag agwedd y staff.

Tynnodd y teulu luniau ohono'n yfed y ddiod cyn sylweddoli bod 'na "gamgymeriad mawr".