Marwolaeth ddim yn un amheus

  • Cyhoeddwyd

Mae'r heddlu sy'n ymchwilio ar ôl i gorff dyn 60 oed gael ei ddarganfod mewn tŷ yng Nghasnewydd wedi dweud nad ydyn nhw bellach yn trin y farwolaeth fel un amheus.

Yn wreiddiol roedd Heddlu Gwent wedi disgrifio'r farwolaeth fel un "anesboniadwy", ond maen nhw wedi cyhoeddi datganiad newydd yn dilyn canlyniad yr arwchiliad post mortem cychwynnol.

Maen nhw hefyd wedi cadarnhau bod dau lanc - un 15 oed o Gasnewydd ac un 14 oed o Gwmbrân - wedi cael eu harestio ar amheuaeth o fwrgleriaeth, ac yn cael eu cadw yn y ddalfa.

Cadarnhaodd yr heddlu eu bod wedi eu galw i'r tŷ ddwywaith o'r blaen wedi adroddiadau am fwrgleriaeth.

Cafodd plismyn eu galw i Stryd Ailesbury tua 2.20pm brynhawn Mawrth ar ôl i'r corff gael ei ddarganfod.

Dywedodd yr heddlu eu bod wedi eu galw am 4.20am fore Mawrth oherwydd honiad am fwrgleriaeth.

Doedd 'na ddim ateb ac aethon nhw'n ôl tua 8am.

Mae'r achos wedi ei drosglwyddo'n wirfoddol i Gomisiwn Cwynion Annibynnol yr Heddlu.