Achos Penygroes: Rheithgor yn ystyried

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Bu farw Emma Jones yn syth ar ôl cael ei thrywanu yn ei brest ym mis Rhagfyr

Mae rheithgor yn ystyried dyfarniad yn achos menyw 24 oed sy'n gwadu cyhuddiad o lofruddiaeth.

Dywedodd y Barnwr Mr Ustus Griffith-Williams wrth y pedwar dyn a'r pedair menyw: "Ni fydd unrhyw bwysau arnoch chi o ran amser.

"Os oes angen mwy o gymorth oddi wrthyf, peidiwch ag oedi, rhowch wybod i mi."

Yn Llys y Goron Caernarfon mae Alwen Jones o Ddyffryn Nantlle wedi cyfaddef ei bod hi'n ddig cyn iddi drywanu Emma Jones, 31 oed, i farwolaeth.

Honnodd y diffynnydd, sy' wedi gwadu cyhuddiad o lofruddiaeth, ei bod hi'n cario cyllell er mwyn amddiffyn ei hun.

Cafodd Emma Jones ei thrywanu wrth ddrws fflatiau Trem yr Wyddfa ym Mhenygroes bythefnos cyn y Nadolig.

'Panicio'

Cyfaddefodd y diffynnydd ei bod wedi trywanu Emma Jones ond dywedodd nad oedd hi'n bwriadu gwneud hynny.

"Mi wnes i banicio oherwydd fy mod i'n meddwl bod Emma'n dod amdana i."

Clywodd y llys fod chwaer y diffynnydd wedi cael ffrae gydag Emma Jones mewn parti yn y fflatiau.

Roedd y diffynnydd gartre' yn Llanllyfni ar y pryd ond ar ôl derbyn galwad ffôn gan ei chwaer, fe gerddodd hi a chariad ei chwaer i'r fflatiau.

Pan gafodd ei holi gan yr heddlu ar ôl iddi gael ei arestio dywedodd iddi roi cyllell o dan ei dillad cyn gadael y tŷ.

Ond ddydd Llun honnodd y diffynnydd mai cariad ei chwaer roddodd y gyllell iddi ar y ffordd.

Straeon perthnasol