Fferm ger Aberhonddu oedd tarddiad E.coli O157

  • Cyhoeddwyd
E.coli
Disgrifiad o’r llun,
Roedd dau o blant ymhlith pump gafodd eu heintio gan E.coli O157

Mae swyddogion iechyd sy'n ymchwilio i achosion E.coli wedi dweud bod profion yn dangos bod cysylltiad rhwng dau o blant gafodd eu heintio a fferm.

Cafodd dau o blant eu heintio ag E.coli O157.

Mae'r profion wedi dangos cysylltiad rhwng yr achosion a Fferm Antur Cantref ger Aberhonddu.

Bu swyddogion Iechyd Cyhoeddus Cymru yn ymchwilio ers mis Medi.

Roedd y ddau blentyn wedi ymweld â'r fferm ddyddiau cyn cael eu taro'n wael ond mae'r ddau wedi dychwelyd adref ac yn gwella.

Cafodd y fferm gyngor i atal cysylltiad rhwng anifeiliaid ac aelodau'r cyhoedd tra bod yr ymchwiliad yn cael ei gynnal.

Cydweithio

Mae tri o bobl eraill, aelodau teulu un o'r plant, hefyd wedi profi'n bositif i'r un math o haint.

Y gred yw bod un wedi dal yr haint yr un pryd ond heb symptomau tra bod y ddau arall wedi mynd yn sâl yn ddiweddarach ac wedi dal yr haint drwy gysylltiad gyda'r plentyn.

Mae Cyngor Sir Powys wedi bod yn cydweithio gydag Iechyd Cyhoeddus Cymru i ganfod y tarddiad ac mae Adrannau Iechyd Amgylcheddol Ceredigion a Chaint, lle mae'r plant yn byw, wedi bod yn cynorthwyo.

Mae swyddogion arbenigol yn cydweithio gyda pherchnogion y fferm er mwyn asesu a oes angen mwy o gyfyngiadau.

Dywedodd Iechyd Cyhoeddus Cymru nad yw'n anghyffredin i achosion o E.coli O157 gael eu cysylltu â phlant ag anifeiliaid fferm.

Mae modd dal yr haint drwy fwyta bwyd wedi'i halogi neu yfed llaeth heb ei basteureiddio hefyd.

"Roedd y ddau blentyn wedi ymweld â Fferm Antur Cantref yn y dyddiau cyn eu salwch ac mae'r fferm yn parhau i fod yn ganolbwynt i'n hymchwiliadau," meddai Dr Mac Walapu, Ymgynghorydd Rheoli Clefydau Trosglwyddadwy yn Iechyd Cyhoeddus Cymru.

'Rheolau hylendid'

"Dylai unrhyw un sydd wedi ymweld â'r fferm ers dechrau mis Awst ac sydd â symptomau E.coli O157 gysylltu â'i feddyg teulu cyn gynted â phosibl.

"Gall yr haint drosglwyddo o un person i'r llall felly mae'n bwysig bod unrhyw un sy'n sâl yn dilyn rheolau hylendid personol llym i atal yr haint rhag lledaenu.

"Rydym felly'n annog pawb i olchi a sychu eu dwylo'n drylwyr ar ôl bod i'r toiled, ar ôl cyffwrdd ag anifeiliaid a chyn paratoi neu fwyta bwyd.

"Dylai rhieni oruchwylio plant ifanc tra byddant yn golchi eu dwylo. Gall diheintio pob rhan o'r ystafell ymolchi yn rheolaidd, gan gynnwys arwynebau caled a dolenni toiled a dolenni drysau, helpu i leihau'r risg y bydd eraill yn cael eu heintio."

Y cyngor i unrhyw un sy'n sâl oherwydd E.coli O157 ydi aros adref o'r ysgol, y feithrinfa neu'r gwaith tra bydd y symptomau'n para a than iddyn nhw gael gwybod eu bod yn ddigon iach i ddychwelyd.

Dylai unrhyw un sy'n pryderu am ei iechyd gysylltu â'i feddyg teulu neu Galw Iechyd Cymru ar 0845 46 47.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol