Gadael gofal: Cyhoeddi cynllun

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Y gweinidog: 'Gormod o bobol ifanc yn gorfod gadael sicrwydd a gofal cartrefi maeth ...'

Mae Gwenda Thomas, y Gweinidog â chyfrifoldeb am bolisi plant, wedi cyhoeddi mwy o fanylion am gynllun y llywodraeth ynglŷn â phobl ifanc sy'n gadael gofal awdurdod lleol.

Yn gynharach eleni cyflwynodd Ken Skates, Aelod Cynulliad Llafur Gogledd Cymru, fesur preifat.

Ei fwriad oedd cryfhau'r cysylltiad rhwng pobl ifanc sy'n gadael gofal ac sydd wedi eu magu gan rieni maeth a chyda'r awdurdod lleol.

Mae'r llywodraeth am weithredu drwy gynllun heb yr angen am deddfwriaeth.

Dywedodd y gweinidog ei bod am i bobl ifanc oedd yn byw gyda rhieni maeth gael yr hawl i aros yn y cartref maeth er iddyn nhw gyrraedd 18 oed.

'Gadael sicrwydd'

Roedd hi'n credu, meddai, fod llawer gormod o bobl ifanc yn gadael gofal yn rhy gynnar.

"Mae gormod o bobol ifanc yn gorfod gadael sicrwydd a gofal cartrefi maeth a gwynebu bywyd unig heb waith na chyfle addysg fyddai'n gwella eu byd."

Cyhoeddodd gynllun Pan Dwi'n Barod a bydd cyfle i bobl leisio eu barn.

Bwriad y cynllun yw rhoi gwybod ymhell cyn 18 oed am yr opsiynau ar gael i bobl ifanc, gosod cyfrifoldeb ar yr awdurdodau lle mae modd dechrau cynllunio yn ddigon buan, cydweithio gyda'r Adran Gwaith a Phensiynau yn ogystal a Swyddfa'r Dreth i sicrhau fod pobol ifanc yn deall y drefn.

Dywedodd Mr Skates ei fod yn falch fod y llywodraeth am weithredu a "rhoi cig ar esgyrn" ar yr hyn oedd yn ei fesur preifat.