BBC Cymru Fyw

Mark Bridger wedi ymddangos yn y llys ar gyhuddiad o lofruddio April Jones

Published
Mae Mark Bridger, 46 oed, wedi ymddangos o flaen Llys Ynadon Aberystwyth wedi ei gyhuddo o lofruddio April Jones.
Hefyd mae wedi ei gyhuddo o gipio plentyn ac o wyrdroi cwrs cyfiawnder.
Bydd yn y ddalfa cyn ymddangos o flaen Llys y Goron Caernarfon drwy gyswllt fideo ddydd Mercher.
Mae'n cael ei drosglwyddo i Garchar Manceinion, carchar Categori A.
Mewn dillad du roedd yn crio wrth gadarnhau ei fod yn deall y cyhuddiadau yn ei erbyn.
Fe wnaeth hefyd gadarnhau ei enw, ei oed a'i gyfeiriad.
Roedd 'na fwy o fanylion am y cyhuddiad o wyrdroi cwrs cyfiawnder, sef cael gwared ar gorff neu o guddio corff.
image copyrightDyfed Powys Police
image captionRoedd Mark Bridger yn crio yn y llys wrth gadarnhau ei fod yn deall y cyhuddiadau yn ei erbyn
Roedd nifer fawr o bobl y tu allan i'r llys a theimlad o ddicter yn amlwg wrth i'r fan lle'r oedd Mr Bridger ynddi gyrraedd.
Roedd presenoldeb yr heddlu yn amlwg y tu allan i'r llys wrth i Mr Bridger gyrraedd.
Roedd 15 o blismyn ar droed a dau gar o flaen a dau tu ôl i'r fan yn ei hebrwng i'r llys.
Cafodd potel blastig ei thaflu at y fan wrth iddi yrru heibio'r dorf fechan a oedd wedi ymgasglu yno.
Roedd presenoldeb y wasg a'r cyfryngau yn amlwg a nifer fawr o ohebwyr wedi methu mynd i mewn i Lys Rhif 1.

Dal i chwilio

Cafodd y ferch bum mlwydd oed ei chipio ger ei chartref ar stad Bryn y Gog ym Machynlleth nos Lun.
Cafodd Mr Bridger ei arestio brynhawn Mawrth a'i gyhuddo ddydd Sadwrn.
Dydd Llun mae'r chwilio amdani yn parhau a dywedodd yr heddlu eu bod yn dal yn benderfynol o ddod o hyd iddi.
Nos Sul cafwyd cadarnhad y byddai'r timau achub mynydd yn rhoi'r gorau i fod yn rhan o'r chwilio.
Yn ôl llefarydd ar eu rhan, mae'r chwilio bellach yn gweddu'n fwy i swyddogion arbenigol yr heddlu.
  • Y chwilio am April Jones yn parhau wrth i arbenigwyr yr heddlu ymgymryd â'r gwaith.
Dylai unrhyw un â gwybodaeth allai fod o gymorth i'r ymchwiliad ffonio llinell ffôn arbennig, sef 0300 2000 333.

Straeon perthnasol

  • Arbenigwyr yn dal i chwilio am April