Arestio dyn wedi llofruddiaeth

Cyhoeddwyd

Mae ymchwiliad llofruddiaeth wedi dechrau wedi i gorff dyn 52 oed gael ei ganfod mewn tŷ ym Mhorthcawl.

Cafodd dyn 23 oed ei arestio, ac mae'n cael ei gadw yn y ddalfa.

Dywedodd Heddlu De Cymru bod marwolaeth y dyn yn dilyn digwyddiad mewn tŷ yn ardal Nottage o'r dref.

Cafodd yr heddlu eu galw i'r eiddo am tua 12:20am yn oriau man fore Sul.

Mae'r heddlu wedi cadarnhau eu bod yn trin y digwyddiad fel achos o lofruddiaeth, ac maen nhw wedi sefydlu canolfan i'r ymchwiliad yng ngorsaf heddlu Porthcawl.

Dylai unrhyw un sydd â gwybodaeth am y digwyddiad ffonio canolfan yr ymchwiliad ar 01656 306099, neu ffonio Taclo'r Tacle yn ddienw ar 0800 555111.