Ynni: Busnesau i ail-leoli dramor?

Tomos Livingstone
Gohebydd gwleidyddol

  • Cyhoeddwyd
Carwyn Jones
Disgrifiad o’r llun,
Carwyn Jones: "Mae'n rhaid i ni ddelio â hyn cyn gynted ag sy'n bosib, neu fe fyddwn ni'n colli allan"

Fe allai busnesau ail-leoli dramor os nad yw llywodraeth Prydain yn mynd i'r afael â phrisiau trydan a nwy uchel, yn ôl Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones.

Dywedodd Mr Jones fod sectorau sy'n ddibynnol ar ddefnydd uchel o ynni - gan gynnwys dur a thechnoleg gwybodaeth - wedi'i rybuddio'u bod nhw'n gweld hi'n anodd dygymod â phrisiau uchel.

Mewn cyfweliad â BBC Cymru, dywedodd Mr Jones: "Mae'r rhain yn gwmnïau â defnydd dwys o ynni, a'u cwyn nhw yw i gymharu â gweddill Ewrop, mae Prydain yn ddrud.

"O ganlyniad mae'n anoddach i annog buddsoddi yn y sector gynhyrchu, ond mae hefyd yn gwneud hi'n anodd i rai ohonyn nhw gyfiawnhau cadw'u busnesau yma.

"Mae'n rhaid i ni ddelio â hyn cyn gynted ag sy'n bosib, neu fe fyddwn ni'n colli allan."

'Cystadleuol'

Ychwanegodd Mr Jones: "Os ydyn ni'n dymuno i'r busnesau yma aros ym Mhrydain mae'n rhaid sicrhau fod prisiau ynni'n gystadleuol neu fe awn nhw i Ffrainc, Sbaen neu'r Almaen."

Mae cwmni Next Generation Data yn cynnal y stordy ddata fwyaf yn Ewrop, ar gyrion Casnewydd. Maen nhw'n teimlo effaith prisiau'n codi.

"Fe symudon ni yma i Dde Cymru i gynnig gwasanaeth rolls-royce, am hanner prisiau Llundain a'r M25, a ry' ni wedi cael tipyn o lwyddiant wrth wneud hynny," dywedodd cadeirydd y cwmni Simon Taylor.

"Ond wedi gwneud hynny mae pris ynni yn parhau i osod her; mae ynni yn y Deyrnas Unedig i raddau'n anghynaladwy yn nhermau economaidd.

"Mae'n peri problemau i ni."

Dywedodd Llywodraeth Prydain fod gan Gymru gyfle i dyfu'n ganolfan technoleg amgen, gyda nwy ar ffurf hylif eisoes yn cael ei fewnforio drwy Aberdaugleddau.

Mae'r Llywodraeth wedi lansio ymgynghoriad ar gynllun gwerth £250m i sicrhau nad yw mesurau gwrthlygredd newydd yn cynyddu prisiau ymhellach.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol