Gareth Glyn i roi'r gorau i gyflwyno'r Post Prynhawn

  • Cyhoeddwyd
Gareth GlynFfynhonnell y llun, BBC Cymru
Disgrifiad o’r llun,
Gareth Glyn sydd wedi bod yn cyflwyno'r Post Prynhawn ers 1978

Fe fydd Gareth Glyn yn gadael rhaglen Post Prynhawn wedi 34 blynedd.

Mae wedi cyflwyno'r rhaglen newyddion dyddiol ers y rhaglen gyntaf ar Dachwedd 6 1978.

Yn ogystal â'i gyflwyno chwim a'i gwestiynu clir, mae hefyd yn un o gyfansoddwyr mwya' blaenllaw'r wlad.

Fe fydd yn rhoi'r gorau i gyflwyno'r rhaglen yn y Flwyddyn Newydd a dywedodd y byddai'n troi ei sylw at ei waith fel cyfansoddwr.

"Fy ngobaith i yn y blynyddoedd nesa' ydi cyfansoddi opera Gymraeg," meddai.

"Mi fydda i yn cyflwyno rhaglen tra-gwahanol i'r Post Prynhawn ar Radio Cymru rhwng Ebrill a Mehefin, sef rhaglen fore Sul ar gerddoriaeth glasurol - fy newis fy hun o gerddoriaeth.

Newidiadau

"Mae Post Prynhawn ei hun wedi newid ers i mi ddechrau yn 1978 - yr adeg honno teipiaduron oedd yn y swyddfa a nid rhai trydan chwaith.

"Erbyn hyn mae popeth yn llythrennol ar flaenau'ch bysedd.

"Rydw i wedi gweithio hefo pobol dda dros y blynyddoedd, ac mae yna lawer o bobol wedi mynd a dod yn rhan o'r tîm.

"Mae wedi bod yn gyfnod hapus iawn yn fy ngyrfa."

Dywedodd Siân Gwynedd, Pennaeth Rhaglenni a Gwasanaethau Cymraeg BBC Cymru, fod ei gyfraniad i ddarlledu a newyddiaduraeth Gymraeg "yn aruthrol a phwysig".

"Mae o wedi bod yn rhan annatod o fywydau gwrandawyr Radio Cymru ers i'r orsaf ddechrau.

'Mae cyflwyno rhaglen ddyddiol fel Post Prynhawn yn heriol a llwyddodd i wneud hynny gyda phroffesiynoldeb llwyr am gynifer o flynyddoedd.

"Rydym yn diolch iddo am ei ymroddiad i'r rhaglen ac i'r orsaf ac yn dymuno'n dda iddo yn y dyfodol.

"Rydw i hefyd yn falch iawn y byddwn yn dal i glywed llais Gareth Glyn ar yr orsaf yn y dyfodol."

Ychwanegodd llefarydd ar ran y BBC y byddai cyhoeddiad am gyflwynydd newydd y rhaglen yn fuan.

'Bedyddio'r rhaglen'

Cafodd un o weithiau Gareth, Nimrod, ei berfformio yn ystod Seremoni Agoriadol y Gemau Olympaidd.

Y llynedd cafodd cryno ddisg ddwbl ei chyhoeddi i gyd-fynd â'i ben-blwydd yn 60 oed oedd yn cynnwys detholiad o'i waith cerddorfaol.

Wyre Thomas ym Mangor oedd yn gyfrifol am y rhaglen gyntaf ac ef hefyd a fedyddiodd y rhaglen newydd â'r enw Post Prynhawn.

Cafodd y rhaglen ei chomisiynu wrth i'r BBC benderfynu y byddai dau wasanaeth radio cenedlaethol yn cael eu sefydlu yng Nghymru o ganlyniad i'r cynnydd yn y galw am ddarlledu Cymraeg a'r holl brotestiadau drwy'r 70au.

Y dasg oedd llunio rhaglenni fyddai'n apelio at ystod eang o bobol a dyma oedd y tu ôl i'r penderfyniad i sefydlu'r Post Prynhawn.

Hefyd gan y BBC

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol