Pryder am newidiadau i'r Gwasanaeth Prawf yng Nghymru

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae yna bryder am newidiadau i'r gwasanaeth prawf

Bydd ymgyrch yn dechrau ddydd Gwener i frwydro yn erbyn cynlluniau i breifateiddio rhannau o'r Gwasanaeth Prawf yng Nghymru a Lloegr.

Ym mis Gorffennaf cyhoeddodd Llywodraeth Prydain y bydd 60% o waith y Gwasanaeth Prawf yn cael ei gynnig i'r sector breifat.

Bydd y broses dendro yn dechrau yn fuan.

Bydd cytundebau yn cael eu cynnig ar gyfer pob math o raglenni profiannaeth yn ymwneud â throseddwyr sydd ddim yn cael eu hystyried yn beryglus.

Pryder

Mi fydd yna gyfle hefyd i gwmniau preifat fod yn gyfrifol am hosteli a rhaglenni profiannaeth.

Yn eu cynhadledd flynyddol yn Torquay, bydd undeb NAPO, sy'n cynrychioli swyddogion prawf, yn dadlau nad oes angen newidiadau o'r fath.

Mae NAPO yn dweud bod ystadegau'r Weinyddiaeth Cyfiawnder yn dangos bod y Gwasanaeth Prawf yn perfformio yn effeithiol ar bob lefel.

Dywedodd Harry Fletcher, Ysgrifenydd Cyffredinol Cynorthwyol NAPO: " Dydi preifateiddio ddim yn cydfynd â'r dystiolaeth.

"Mae ffigyrau swyddogol yn dangos bod yna ostyngiad o 35% wedi bod y llynedd yng nghyfraddau ail droseddu ar gyfer y rhai sydd wedi cymryd rhan a chwblhau'r cyrsiau."

Mae'r undeb yn pryderu y gallai rhoi cytundebau am bris isel i gwmniau preifat olygu bod yna lai o staff, llai o arolygiaeth a llai o hyfforddiant.

Pen draw hynny, yn ôl yr undeb, fydd rhoi diogelwch y cyhoedd mewn peryg.

Mi fydd yr ymgyrch yn cael ei chanolbwyntio ar geisio perswadio Aelodau Seneddol a'r Arglwyddi bod yna wendidau yng nghynlluniau'r Llywodraeth.

Mae'r Weinyddiaeth Cyfiawnder yn bwriadu cyflwyno'r newidiadau fel rhan o'u cynlluniau i arbed £2 biliwn y flwyddyn.

Gwadodd llefarydd y bydd yna ddirywiad yn y Gwasanaeth Prawf ac mae'r flaenoriaeth bob amser ydi diogelu'r cyhoedd.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol