Cyngor Ynys Môn: 'Cyfle newydd i addysg'

John Stevenson
Gohebydd Gwleidyddol

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Roedd y cyfarfod arbennig yn Llangefni

Mae ymateb i adroddiad beirniadol o wasanaeth addysg Cyngor Ynys Môn yn "gyfle newydd i addysg," meddai Deiliad Addysg yr awdurdod, y Cynghorydd Goronwy Parry.

Roedd cyfarfod arbennig yn Llangefni yn ystyried adroddiad wedi ei baratoi gan y cyfarwyddwr addysg, y Dr Gwyn Jones.

Mae'r adroddiad yn ymgais, meddai, i fynd i'r afael â gwendidau y cyfeiriodd yr arolygwyr addysg, Estyn, atyn nhw.

Roedd Estyn wedi dweud bod perfformiad gwasanaethau addysg y sir yn "annerbyniol" a bod y rhagolygon am wella yn "annerbyniol".

Dywedodd adroddiad y cyfarwyddwr addysg: ".. os nad ydi'r awdurdod yn ymateb yn briodol, yna fydd Llywodraeth Cymru ddim yn llacio gafael."

Gwella

Pwysleisiodd Dr Jones fod 'na arwyddion fod y sefyllfa yn dechrau gwella a bod "perfformiad yr awdurdod wedi gwella yn 2012 ers llynedd".

Ond mae ei adroddiad wedi dweud bod angen i'r awdurdod ystyried a yw ei ymrwymiad yn ddigonol, a oes ymdeimlad o frys i fynd i'r afael â'r gwaith, sut mae modd monitro perfformiad - a hefyd a oes strategaeth tymor hir mewn lle.

Un o broblemau mawr addysg y sir, meddai'r cyfarwyddwr addysg, oedd bod gormod o leoedd gwag yn yr ysgolion a bod angen "dewrder gwleidyddol" gan yr aelodau etholedig i weithredu.

Nid cau ysgolion oedd yr ateb bob tro, meddai, gan fod 'na le, er enghraifft, i rannu adnoddau ac arbenigedd staff rhwng ysgolion.

Corfforaethol

Ond problem gorfforaethol oedd wrth wraidd y problemau, meddai, ac roedd rhaid mynd i'r afael â hynny ar fyrder.

Tra'n croesawu a chydnabod pwysigrwydd yr adroddiad, gofynnodd y dirpwy arweinydd, y Cynghorydd Bob Parry, o ble y byddai'r arian yn dod er mwyn gwella'r sefyllfa.

Wedi i Estyn feirniadau'r cyngor yn mis Mawrth cyhoeddodd y Gweinidog Addysg, Leighton Andrews, ei yn penodi bwrdd adfer i arolygu addysg yn y sir.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol