Darganfod bom llaw yn ysgol uwchradd Y Drenewydd

  • Cyhoeddwyd

Cafodd bom llaw ei ddarganfod yn ysgol uwchradd Y Drenewydd brynhawn dydd Iau.

Mae Heddlu Dyfed Powys yn rhwystro pobl rhag mynd i'r ardal.

Mae'r plant yn parhau yn yr ysgol.

Yn ôl yr heddlu maen nhw'n aros i swyddogion y Weinyddiaeth Amddiffyn gyrraedd yr ysgol.