Gweithiwr cyngor Dinbych yn cyfaddef dwyn £23,000

Cyhoeddwyd

Mae gweithiwr cyngor sir wedi cyfaddef dwyn mwy na £23,000 o Gyngor Sir Ddinbych.

Roedd Trina Jones, 45 oed o Warrington yn gynorthwyydd personol i Gyfarwyddwr Cyllid y sir.

Yn Llys Ynadon Prestatyn dywedodd James Neary ar ran yr erlyniad fod yr arian wedi ei ddwyn mewn symiau bychain rhwng mis Mawrth 2010 a mis Chwefror eleni.

Daeth y drosedd i'r amlwg yn ystod archwiliad mewnol gan y cyngor sir.

Bydd Jones yn cael ei dedfrydu yn Llys y Goron Yr Wyddgrug ar Dachwedd 1.

Dywedodd Huw Roberts ar ran yr amddiffyn fod Jones wedi cyfaddef i'r drosedd ar unwaith.