Llwyfan rhyngwladol i grŵp dawnsio

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Arall
Disgrifiad o’r llun,
Mae wedi bod yn flwyddyn brysur i'r dawnswyr

Mae grŵp dawnsio gwerin yn cymryd rhan mewn cystadleuaeth ryngwladol yn Ne Corea.

Yn ôl y trefnwyr, yr ŵyl yw'r fwyaf o'i math yn ne Corea a dwyrain Asia ac mae disgwyl iddi ddenu tua 1.2 miliwn.

Bydd cyfle i Ddawnswyr Nantgarw wneud eu marc yn yr ŵyl yn ninas Cheonan rhwng Hydref 2 a Hydref 7.

Rhaid derbyn gwahoddiad swyddogol er mwyn cystadlu a bydd 30 o grwpiau rhyngwladol yno a 200 o dimau gwerin o Dde Corea.

Prif wobr yr ŵyl yw'r Grand Prix a gwobr ariannol o dros £6,000.

Ar ôl blwyddyn brysur mewn cyngherddau a gwyliau mae hyfforddwraig y dawnswyr, Eirlys Britton, yn edrych ymlaen at gystadlu ar y lefel uchaf.

"Ry'n ni'n gwybod y byddwn ni'n cystadlu yn erbyn dawnswyr lled broffesiynol anhygoel a'r rheini'n dod o bedwar ban byd, o wledydd â thraddodiad ddawns cyn gryfed â ni'r Cymry.

"Gan ein bod ni wedi ein gwahodd yn arbennig i ddawnsio yn Cheonan, mae'r trefnwyr yn amlwg wedi'n gweld ni yn y gorffennol ac felly maen nhw'n disgwyl safon uchel."

'Argoeli'

Mae Gavin Ashcroft yn aelod blaenllaw ac yn athro cynradd mewn ysgol yn y Rhondda.

"Pan ddaeth y gwahoddiad yn wreiddiol, roedd pawb yn sylweddoli'n syth fod hwn yn gyfle unigryw.

"Dwi ddim yn credu bod De Corea ar frig rhestr deithio'r mwyafrif ohonon ni a dyma wahoddiad nid yn unig i ymweld â gwlad gyffrous ond hefyd i gymryd rhan mewn cystadleuaeth sy'n argoeli bod yn un o'r safon ucha'."

Cafodd Dawnswyr Nantgarw eu sefydlu yn 1980 o dan arweiniad Eirlys gyda'r nod o adfywio'r traddodiad dawns werin yng nghymoedd Taf a'r Rhondda.