Dyn yn pledio'n euog wedi damwain trên

  • Cyhoeddwyd
Y trên yn dilyn y ddamwain fis Rhagfyr diwetha'Ffynhonnell y llun, BBC news grab
Disgrifiad o’r llun,
Y trên yn dilyn y ddamwain fis Rhagfyr diwetha'

Mae dyn 49 oed wedi pledio'n euog i beryglu bywydau teithwyr trên adeg damwain ar gyrion Hendy-gwyn ar Daf fis Rhagfyr y llynedd.

Fe gyflwynodd Oswald Huw Davies ei ble ar sail esgeulustod.

Mewn gwrandawiad byr yn Llys y Goron Abertawe, amlinellodd bargyfreithwyr ar ran Mr Davies rhai o'r amgylchiadau lliniarol yn ymwneud â'r digwyddiad.

Roedd y rhain yn cynnwys adroddiad ar y ddamwain oedd yn cyfeirio at y ffaith nad oedd modd gweld y groesfan yn glir gan fod nifer o gerbydau Network Rail wedi'u parcio gerllaw; doedd y goleuadau wrth y groesfan ddim wedi'u lleoli'n gywir; welodd Mr Davies ddim o'r goleuadau ac roedd wedi defnyddio'r groesfan sawl gwaith cyn sylweddoli bod 'na gyfyngiadau'n cyfeirio at ei gerbyd.

Roedd y ddamwain rhwng lori oedd yn cludo dau drelar gwair a'r trên ar groesfan Henllan Amgoed ar Ragfyr 19, 2011.

Roedd bron i 60 o deithwyr ar y trên.

Roedd angen triniaeth ysbyty ar bump ohonyn nhw.

Cafodd Mr Davies ei ryddhau ar fechnïaeth a bydd yn cael ei ddedfrydu ar ddydd Gwener, Hydref 26.