Gwasanaethau bysiau ysgol ar gael er gwaetha' streic

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Gwrthododd aelodau'r undeb gynnig diweddara'r cwmni yr wythnos diwetha'

Fydd 'na ddim effaith ar wasanaethau bysiau ysgol yn ne a gorllewin Cymru oherwydd streic 24-awr gan gwmni First Cymru, ond bydd teithwyr sy'n defnyddio gwasanaethau arferol yn cael eu taro yn sgil yr anghydfod dros dâl.

Daw'r gweithredu, ddechreuodd am 4:00am ddydd Llun, wedi i aelodau undeb Unite wrthod dau gynnig cyflog.

Mae'r cwmni yn gwasanaethu ardaloedd Pen-y-bont, Maesteg, Port Talbot, Castell-nedd, Abertawe, Llanelli, Caerfyrddin a de Penfro, gan gynnwys Hwlffordd.

Mae hefyd yn gyfrifol am wasanaethau Excel a theithiau rhwng Abertawe a Chaerdydd.

Yn ôl cyngor Abertawe, byddai yna drefniadau eraill ar gyfer plant sy'n gymwys i deithio am ddim i'r ysgol.

Ond fe rybuddion nhw y byddai'n rhaid i blant eraill wneud eu trefniadau eu hunain.

'Cyfrifoldeb rhieni'

Dywedodd Cath Swain, o dîm trafnidiaeth y cyngor: "Cyfrifoldeb rhieni yw gwneud trefniadau i sicrhau bod eu plant yn teithio'n ôl ac ymlaen i'r ysgol yn ddiogel.

"Rydym yn cynghori rhieni plant sy'n teithio ar wasanaethau cyhoeddus First Cymru i holi eu hysgol ac i ystyried trefniadau amgen ar gyfer dydd Llun os oes angen."

Does dim effaith ar wasanaeth parcio a theithio'r cyngor.

Dywedodd cyngor Castell-nedd Port Talbot na fyddai unrhyw effaith ar lawer o'u gwasanaethau, tra bod cyngor Pen-y-bont yn dweud na allan nhw gynnig unrhyw wasanaethau ychwanegol heblaw am fysiau ysgol "o ystyried y cyllid presennol".

Yn ôl cyngor sir Gaerfyrddin, maen nhw wedi cyflwyno cynlluniau brys.

Ychwanegodd llefarydd ar eu rhan: "Rydym wedi bod yn gweithio'n galed ers clywed am y posibilrwydd o streic ac rydym wedi gwneud beth sy'n ymarferol bosib i gyflwyno trefniadau eraill lle bo modd.

"O ganlyniad fe fydd 'na drafnidiaeth amgen ar gael i'r rhan fwya' o blant ysgol a myfyrwyr."

Roedd aelodau undeb Unite, oedd wedi gwrthod cynnig codiad cyflog o 5% dros 15 mis, wedi gwrthod cynnig newydd yr wythnos ddiwetha'.

'Siom'

Dywedodd Gareth Jones o'r undeb: "Mae ein haelodau wedi gwrthod ein hargymhellion i dderbyn y cynnig.

"Felly, yn anffodus, fe fydd y streic yn cael ei chynnal ddydd Llun."

Roedd yr undeb, meddai, yn fodlon cynnal mwy o drafodaethau â chwmni First i ddatrys yr anghydfod.

Dywedodd First bod y streic wedi'u "siomi'n arw" ac y byddai 'na effaith ar bob un o ganolfannau'r cwmni, ond ychwanegon nhw na fyddai 'na effaith ar wasanaethau i ysgolion.

"Mae'r gyrwyr a'r peirianwyr yn gweithredu dros dâl, er iddyn nhw gael sawl cynnig da," meddai rheolwr cyffredinol First, Simon Cursio.

"Bydd y gweithredu yn achosi trafferthion diangen i bobl sy'n gweithio'n galed yn ne a gorllewin Cymru, sy'n dibynnu ar ein gwasanaethau i gyrraedd eu lleoedd gwaith, addysg neu hamdden.

"Hoffem ymddiheuro'n ddiffuant i'n cwsmeriaid fydd yn gweld effaith y streic hon."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol