Agor a gohirio cwestau i farwolaeth dau yn Afon Clywedog

  • Cyhoeddwyd
David Platt ac Alicia WilliamsFfynhonnell y llun, Facebook
Disgrifiad o’r llun,
Roedd David Platt ac Alicia Williams wrth eu bodd gyda'u cŵn

Mae cwestau i farwolaethau cwpwl yn eu dauddegau fu farw yn Afon Clywedog ger Wrecsam wedi eu hagor a'u gohirio.

Roedd Alicia Williams a David Platt yn 25 oed ac yn byw yn Rhiwabon.

Dywedodd Heddlu Gogledd Cymru eu bod yn trin y marwolaethau fel rhai anesboniadwy ond mae'n debyg bod y ddau wedi marw o ganlyniad i ddamwain drasig.

Cafodd corff Ms Williams, oedd yn fam i ferch ifanc, ei ddarganfod tua 5pm ddydd Mercher.

Ar ôl i'r gwasanaethau brys dreulio oriau yn chwilio am ei chariad, cafwyd hyd i ail gorff ymhellach i lawr yr afon toc wedi hanner nos.

Damcaniaeth yn unig ar hyn o bryd yw'r awgrym iddyn nhw fynd i drafferthion yn yr afon wrth geisio achub ci o'r dŵr.

Cŵn

Ond dywedodd yr heddlu nad oedden nhw wedi clywed gan dyst oedd yn cadarnhau adroddiadau bod y ddau wedi mynd i'r dŵr i achub ci.

Dywedodd y Ditectif Brif Arolygydd Mark Pierce bod adroddiadau yn dweud bod y ddau wedi eu gweld yn mynd â phedwar neu bump o gŵn am dro ger yr afon.

Disgrifiad o’r llun,
Mae blodau wedi cael eu gadael ger y llwybr ar lan Afon Clywedog

"Wrth archwilio'r ardal cafwyd hyd i eiddo ac roedd tyst wedi gweld dyn a dynes yn cerdded yn yr ardal gyda nifer o gŵn," meddai.

"Adroddiadau yn unig ydi'r ffaith eu bod wedi mynd i'r dŵr i achub ci, does 'na ddim tyst i gadarnhau hyn."

Mae'r heddlu yn parhau i apelio am dystion.

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw i'r lleoliad ger Felin Puleston, yn agos at fynedfa Parc Erddig, gan aelod o'r cyhoedd ond roedd corff Ms Williams wedi ei dynnu o'r afon erbyn iddyn nhw gyrraedd.

Credir bod Mr Platt yn gweithio ar fferm leol yn adeiladu corlannau chwarae i blant.

'Sioc'

Dywedodd ei ewythr, Peter Wright, bod y teulu mewn sioc ar ôl colli'r ddau.

"Mae fy mrawd, tad David, mewn sioc, yn ceisio dirnad yr hyn ddigwyddodd.

Disgrifiad o’r llun,
Wedi'r tywydd garw roedd yr afon wedi codi mewn amser byr iawn

"Roedd gan David galon fawr ac fe fyddai'n gwneud unrhyw beth i unrhyw un.

"Dwi ddim yn gwybod be ddigwyddodd, mae'n anodd deall be ddigwyddodd, roedd David yn ddyn ifanc a chryf."

Ychwanegodd David Lloyd oedd yn adnabod Ms Williams, ei bod yn caru anifeiliaid.

"Fe fyddai'n gwneud unrhyw beth iddyn nhw," ychwanegodd.

Yn ôl adroddiadau roedd Afon Clywedog wedi gorlifo ei glannau a'r llif yn gryf.

Un sy'n mynd a'i gi am dro yn yr un ardal ydi John Dwyfor Williams.

Dywedodd bod yr afon wedi bod "yn hynod beryg yn ddiweddar".

"Nos Lun ddois i lawr ar ôl y glaw trwm drwy'r dydd. Dwi erioed wedi gweld yr afon, mewn amser mor fyr, yn dod i fyny mor uchel.

"Roedd hi o leiaf bedair troedfedd yn uwch nag arfer gan olygu ei bod wedi mynd dros y glannau."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol