Brechiad i ferched beichiog rhag y pâs i amddiffyn eu babanod

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Science Library
Disgrifiad o’r llun,
Bydd brechiad yn cael ei gynnig i fenywod beichiog yng Nghymru

Mae ffigyrau diweddaraf yr Asiantaeth Gwarchod Iechyd (HPA) yn dangos cynnydd sylweddol yn nifer yr achosion o'r pâs eleni.

Roedd 1,230 o achosion newydd yng Nghymru a Lloegr yn ystod mis Awst, gan ddod â'r cyfanswm am 2012 hyd yma i 4,791.

Mae hynny bedair gwaith yn fwy na'r cyfanswm am 2011 yn barod.

Cofnodwyd 154 o achosion hyd yma yn 2012 yng Nghymru o'i gymharu â 67 yn 2011 i gyd.

Mae nifer yr achosion mewn babanod o dan dri mis oed yn peri pryder i'r Asiantaeth, a hyd yma eleni mae naw o fabanod wedi marw oherwydd y pâs.

Atgyfnerthu imiwnedd

Disgrifiad,
Alun Thomas yn holi Dr Arwyn Thomas Jones sy'n sôn beth ydi'r pâs

O ganlyniad i hynny mae Dr Ruth Hussey, Prif Swyddog Meddygol Cymru, wedi cyhoeddi y bydd menywod beichiog yn cael cynnig brechiadau rhag y pâs er mwyn amddiffyn eu babanod wedi cynnydd yn nifer yr achosion a'r marwolaethau ymhlith babanod ifanc.

Nod y rhaglen, a fydd yn dechrau ym mis Hydref, fydd atgyfnerthu'r imiwnedd tymor byr a drosglwyddir gan fenywod beichiog er mwyn amddiffyn eu babanod - nid yw babanod yn gallu cael brechiadau nes eu bod yn ddau fis oed fel arfer.

Penderfynwyd cyflwyno'r rhaglen dros dro ar ôl i'r Cyd-Bwyllgor ar Imiwneiddio a Brechu adolygu'r dystiolaeth a oedd ar gael a chytuno y dylid cynnig y brechiad i'r 650,000 o fenywod y flwyddyn ar draws y DU sydd rhwng wythnos 28 a 38 yn eu beichiogrwydd.

Bydd menywod sydd wedi cael eu himiwneiddio o'r blaen yn cael eu hannog i gael y brechiad eto i atgyfnerthu eu himiwnedd, er mwyn helpu i amddiffyn eu babanod cyn eu bod yn gallu cael brechiadau eu hunain.

Bydd y rhaglen dros dro yn dechrau ym mis Hydref a chaiff ei monitro gan Iechyd Cyhoeddus Cymru a'r Asiantaeth Rheoleiddio Meddyginiaethau a Chynhyrchion Gofal Iechyd.

'Hanfodol'

"Gellir trin y pâs yn llwyddiannus gyda gwrthfiotigau ac mae'r rhan fwyaf o bobl yn gwella'n llwyr. Ond mae'n glefyd hynod heintus," meddai Dr Ruth Hussey, Prif Swyddog Meddygol Cymru.

"Mae'r pâs yn gallu gwneud babanod ifanc yn ddifrifol sâl, a nhw sydd fwyaf mewn perygl o ddatblygu cymhlethdodau.

"Mae naw o fabanod ifanc wedi marw yn Lloegr eleni o ganlyniad i'r pâs.

"Ni chafwyd unrhyw farwolaethau yng Nghymru hyd yn hyn o ganlyniad i'r clefyd, ond rhaid i ni beidio â bod yn hunanfodlon.

"Mae'n hanfodol bod babanod yn cael eu hamddiffyn o'u diwrnod cyntaf - dyna pam rydym yn cynnig y brechiad i bob menyw feichiog."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol