Ymchwiliad: Sylwadau sarhaus am glaf ar Facebook

  • Cyhoeddwyd
Gwefan Facebook ar ffôn symudol
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r dudalen wedi ei dileu, yn ôl Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan

Mae swyddogion iechyd yn ymchwilio i gwynion fod claf wedi gosod negeseuon a lluniau sarhaus ar wefan Facebook o fenyw oedrannus ar yr un ward.

Gwelodd teulu'r fenyw, sydd yn ei saithdegau, y dudalen cyn cwyno wrth Ysbyty Nevill Hall, Y Fenni.

Dywedodd llefarydd ar ran Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan fod y bwrdd wedi gweithredu a dileu'r dudalen.

Mae Aelod Cynulliad Dwyrain De Cymru, Lindsay Whittle, wedi gofyn i Gomisiynydd Pobl Hŷn Cymru ymchwilio.

'Yn glir'

"Gallwn gadarnhau ein bod yn ymchwilio i gwyn am luniau gafodd eu tynnu mewn ward cyn cael eu gosod ar Facebook," meddai'r bwrdd iechyd.

"Mae'r polisi'n glir ynghylch defnydd ffonau symudol mewn ysbytai sef y dylen nhw gael eu defnyddio i gyfathrebu nid i dynnu lluniau.

"Rydym yn ystyried achosion torri cyfrinachedd yn ddifrifol iawn ac fe wnaethon ni weithredu cyn gynted ag y cawson ni wybod am y mater hwn."

Y gred yw bod y dudalen wedi dangos dwy fenyw mewn gwelyau oedd yn wynebu ei gilydd gyda'r pennawd: "Hi yw'r un ar y chwith".

Dywedodd perthnasau fod y fenyw wedi ei chynhyrfu am fod lluniau ohoni wedi cael eu tynnu heb iddi wybod a bod cyfres o sylwadau wrth ymyl y lluniau yn "sarhaus".

'Ofnadwy'

Dywedodd yr Aelod Cynulliad: "Mae'n ofnadwy fod hyn wedi amharu ar breifatrwydd cleifion.

"Mae'r fenyw a'i ffrindiau wedi bod yn ymwthiol iawn wrth osod sylwadau mor ddirmygus ar fforwm fel Facebook.

"Efallai y dylid ystyried cyfyngu ar y defnydd o ffonau symudol mewn ysbytai," meddai.

"Fe ddylai pobl hŷn gael eu trin â pharch ac ni ddylid amharu ar eu hurddas," meddai'r comisiynydd, Sarah Rochira.

"Nid yw'r sylwadau hyn yn dangos unrhyw barch ac mae'n enghraifft drist o'r ffordd ystrydebol y mae pobl hŷn yn cael eu portreadu yn aml."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol