Mwy o arian i'r Eglwys er bod llai yn mynychu oedfaon

  • Cyhoeddwyd
Ffenest mewn eglwys
Disgrifiad o’r llun,
Cyfraniadau yn uwch ond presenoldeb yn is

Mae'r Eglwys yng Nghymru yn derbyn mwy o arian yn y casgliad er bod llai o bobl yn mynychu oedfaon.

Mae ffigyrau diweddara'r Eglwys yn dangos bod pobl wedi rhoi £8.26 ar gyfartaledd yn y casgliad y llynedd - cynnydd o'r ffigwr o £7.81 yn 2010.

Roedd llai o arian yn cael ei roi yn y casgliad wythnosol ar y Sul, ond roedd cyfraniadau drwy ddebyd uniongyrchol yn uwch gan ddod â'r cyfanswm i £14.6 miliwn.

Roedd arweinwyr eglwysig yn canmol haelioni pobl yn yr hinsawdd economaidd bresennol.

"Mae hwn yn dipyn o gamp gan aelodau eglwys yn enwedig mewn cyfnod o ddirwasgiad economaidd hir ac ansicr," meddai llefarydd.

Mae plwyfolion sy'n cyfrannu trwy ddebyd uniongyrchol yn rhoi £9.72 yr wythnos ar gyfartaledd, ond mae hynny'n cael ei dalu'n fisol, ac yn cael ei dalu os yw'r person yn mynd i wasanaeth ai peidio.

Bwlch

Mae Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon yr Eglwys yng Nghymru 2011 hefyd yn dangos bod y bwlch rhwng incwm a gwariant wedi lledu o £720,000 yn 2010 i £1.1 miliwn.

Yn gynharach eleni, cyhoeddodd yr Eglwys yng Nghymru newidiadau radical gyda 50 o argymhellion gan gynnwys trafod mwy gyda phobl ifanc.

Dywedodd Canon Mike Starkey o Fangor: "Mae gennym adroddiad gweledigaethol sy'n dangos y ffordd ymlaen, ond er bod newid yn beth da, dyw hynny ynddo'i hun ddim yn ddigon i gael at wraidd y broblem.

"Rhaid i ni sicrhau ein bod yn adnewyddu'r eglwys, nid dim ond ei hailstrwythuro."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol