Lyn Evans yn agor labordai newydd yn ei hen brifysgol

  • Cyhoeddwyd
Dr Lyn EvansFfynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Cychwynnodd Yr Athro Lyn Evans weithio yn CERN dros 40 mlynedd yn ôl

Roedd un o raddedigion enwoca' Prifysgol Abertawe yn ôl yn ei hen goleg i agor labordai ac ystafelloedd addysgu newydd o'r radd flaenaf sy'n werth £3 miliwn.

Mae'r adnodd newydd yn mynd i roi hwb i addysgu'r genhedlaeth nesaf o wyddonwyr.

Graddiodd yr Athro Lyn Evans CBE FRS, a arweiniodd y prosiect rhyngwladol i adeiladu'r Peiriant Gwrthdaro Hadron Mawr (LHC) yn CERN, o Brifysgol Abertawe gyda gradd dosbarth cyntaf mewn Ffiseg yn 1966 ac yno y derbyniodd ei ddoethuriaeth yn 1970.

Chwaraeodd yr Athro Evans ran ganolog yn y gwaith o adeiladu a chomisiynu gwaith yr LHC ar Fedi 10, 2008, yn CERN - y Sefydliad Ewropeaidd ar gyfer Ymchwil Niwclear.

Ond dydd Mercher roedd yng Ngholeg Gwyddoniaeth Prifysgol Abertawe i agor y labordai gwyddoniaeth ac ystafelloedd addysgu a gafodd eu hailwampio yn ddiweddar.

Mae'r rhain wedi'u lleoli yn Adeilad Wallace.

'Cychwyn fy ngyrfa'

"Rwy'n edrych ymlaen yn fawr at ddychwelyd i Brifysgol Abertawe a'r Coleg Gwyddoniaeth, y mae gennyf gysylltiadau cryf â nhw o hyd drwy'r Adran Ffiseg," meddai cyn y digwyddiad.

"Mae'n anrhydedd derbyn y gwahoddiad i agor labordai a chyfleusterau addysgu newydd y Coleg.

"Yma y dechreuais i fy ymchwil ffiseg a'm llwybr gyrfa fy hun.

"Rydw i wir yn gobeithio y bydd buddsoddiad hwn mewn dysgu ac addysgu ffisegwyr presennol Abertawe a'i ffisegwyr yn y dyfodol yn arwain at ganlyniadau gwych."

Dywedodd yr Athro Steve Wilks, Pennaeth y Coleg Gwyddoniaeth ym Mhrifysgol Abertawe, bod Yr Athro Lyn Evans yn cynrychioli gwir ystyr rhagoriaeth ymchwil fyd-eang.

"Braint wirioneddol yw hi i'w groesawu unwaith eto i Abertawe.

"Bydd y cyfleusterau gwell hyn yn addysgu'r hyn a fydd, gobeithio, y genhedlaeth nesaf o wyddonwyr o safon fyd-eang - ac rwy'n sicr y bydd llawer ohonynt yn cael eu hysbrydoli gan y cyn-fyfyriwr hwn a astudiodd yma yn Abertawe a'i lwyddiannau."

Cyfleusterau

Mae'r cyfleuster yn cynnwys labordai Ffiseg, labordai Gwyddor Fiolegol, labordai Daeareg, labordy addysgu grŵp newydd ac ystafelloedd TG, ac maen nhw wedi eu hailwampio fel rhan o ymrwymiad parhaus y Brifysgol i wella'r amgylchedd addysgu a dysgu.

Mae'r labordai'n cynnwys ystod lawn o gyfleusterau clywedol sy'n gallu trosglwyddo allbwn o amrywiaeth o ffynonellau gan gynnwys microsgopau, cyfrifiaduron personol, chwaraewyr DVD/Fideo ac unedau delweddu/camera i sawl sgrin plasma.

Mae'r cyfleusterau'n cydymffurfio â holl ofynion y Ddeddf Gwahaniaethu ar sail Anabledd ac yn cynnwys Dolenni Sefydlu i fyfyrwyr ag anawsterau clywed a meinciau addasadwy i fyfyrwyr anabl.

Nos Fercher mae'r Athro Evans yn rhoi sgwrs yng Nghanolfan Dylan Thomas yn Abertawe ar y pwnc 'Y Peiriant Gwrthdaro Hadron Mawr yn CERN'.

Hefyd gan y BBC

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol