Diwrnod agored ym mhencadlys Heddlu'r Gogledd

  • Cyhoeddwyd
Cŵn HeddluFfynhonnell y llun, bbc
Disgrifiad o’r llun,
Bydd cyfle i weld tîm cŵn yr heddlu ar waith yn ystod y dydd

Bydd Heddlu Gogledd Cymru yn cynnal diwrnod agored yn eu pencadlys ym Mae Colwyn ddydd Sadwrn.

Nod y diwrnod yw rhoi blas i'r cyhoedd o waith yr heddlu drwy gynnal arddangosfeydd amrywiol - gan gynnwys un gan yr uned ddrylliau.

Bydd gwasanaethau brys eraill hefyd yn cymryd rhan, gan gynnwys Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru, Gwasanaeth Ambiwlans Cymru, Achub Mynydd, Gwylwyr y Glannau a'r Llu Awyr Brenhinol.

Dyma'r ail waith i'r heddlu agor y drws i'r cyhoedd, ar ôl diwrnod llwyddiannus y llynedd.

Bydd cyfle i'r ymwelwyr siarad ag aelodau o'r adran recriwtio a dysgu am ymuno gyda'r gwasanaeth.

Bydd cyfle hefyd i gyfarfod tîm yr Uned Troseddau Bywyd Gwyllt, y timau Plismona'r Gymdogaeth lleol, Gan Bwyll a thîm yr Uned Chwilio Tanddwr.

"Roedd Diwrnod Agored y llynedd yn llwyddiant mawr a chafodd y diwrnod gefnogaeth dda gan drigolion lleol a rhai o'n staff a'u teuluoedd," meddai'r Prif Gwnstabl Mark Polin.

"Yr hyn sy'n hanfodol i blismona llwyddiannus yw cysylltiadau cryf a chefnogaeth gan y gymuned, ac mae digwyddiadau fel hyn yn helpu i gyflawni hyn.

Bydd y diwrnod agored ym Mae Colwyn rhwng 11am a 4pm.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol