Cynllun newydd i wella mathemateg ymhlith disgyblion Cymru

  • Cyhoeddwyd
Disgybl yn gwneud gwers mathemateg
Disgrifiad o’r llun,
Mae Leighton Andrews am weld rhifedd yn rhan o fywyd disgyblion o'r cychwyn cyntaf

Codi safon rhifedd mewn ysgolion yw bwriad cynllun newydd fydd yn cael ei gyhoeddi gan Weinidog Addysg Cymru, Leighton Andrews ddydd Mercher.

Bydd profion mathemateg yn cael eu cynnal rhwng blynyddoedd 2 i 9.

Daw hyn yn sgil adroddiadau sydd yn awgrymu fod Cymru ar ei hol hi o gymharu â gwledydd eraill o ran mathemateg.

Dywed Mr Andrews fod bod y sefyllfa yn annerbyniol.

Nod y prosiect yw gwella'r sefyllfa dros y pum mlynedd nesaf.

Bydd rhifeg yn cael ei ddysgu mewn gwersi eraill, yn ogystal a mathemateg.

Bu swyddogion yn ymgynghori gydag academyddion rhyngwladol a lleol wrth ddatblygu'r rhaglen.

Cyd-weithio

Mae'r cynllun yn cynnig hyfforddiant ychwanegol i athrawon newydd.

Yn ogystal â hynny, fe fydd 'na wefan newydd ar gael, Dysg Cymru.

Dywedodd Mr Andrews fod yr agwedd "tydw i ddim yn dda hefo sỳms" bellach ddim yn dderbyniol.

"Mae'n bwysig fod plant ysgol yn gallu cyfrif os ydyn nhw am gael cychwyn da i lwyddo mewn bywyd."

Wrth ymateb dywedodd Chris Keates, Ysgrifennydd Cyffredinol undeb NASUWT, bod rhifedd yn un o'r sgiliau allweddol a'i bod yn gwbl dderbyniol bod ysgolion yn cael eu cefnogi i sicrhau bod y disgyblion yn gadael gyda'r lefel ucha' o rifedd.

"Fe fydd yr undeb yn parhau i bwyso i sicrhau na fydd hyn yn arwain at bwysau ychwanegol a biwrocrataidd ar ein hathrawon."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol