Ymosodiad: Apêl am wybodaeth

Cyhoeddwyd

Mae'r heddlu'n apelio am wybodaeth wedi "ymosodiad ffyrnig" ar ddyn 45 oed yn Abertawe yn oriau mân bore Llun.

Roedd yr ymosodiad am 00.50am yn Stryd Christina a chafodd y dyn anafiadau i'w ben a'i daro'n anymwybodol. Mae mewn cyflwr difrifol iawn.

Dylai unrhyw un â gwybodaeth ffonio'r heddlu ar 101.