Wal a laddodd Meg Burgess 'ddim i'r safon dderbyniol'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Bu farw Meg Burgess ym mis Gorffennaf 2008

Doedd wal a ddisgynnodd ar ben merch tair oed ddim wedi ei hadeiladu i'r safon ofynnol, yn ôl arbenigwr.

Dywedodd Andrew Rattray, Arolygydd Yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch wrth Llys y Goron Yr Wyddgrug nad oedd y wal, yng Ngallt Melyd ger Prestatyn, wedi'i hangori i'w sylfeini.

Mae George Collier, adeiladwr o Fae Cinmel, yn gwadu'r cyhuddiad o ddynladdiad.

Dydd Llun clywodd y llys fod y wal wedi disgyn oherwydd pwysau gafodd eu hachosi gan fewnlenwad oedd yn cynnwys pridd, clai a rwbel yr adeiladwyr.

'Syrthio mewn un darn'

Dywedodd Mr Rattray, sy'n beiriannydd sifil siartredig ac yn arolygydd gan arbenigo ar adeiladu i'r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch, wrth y llys ei fod yn meddwl mai'r prif reswm fod y wal wedi disgyn oedd na chafodd ei hangori'n ddigonol i'w sylfeini.

Roedd rhodau metel wedi'u gosod y tu mewn i flociau gwag gafod eu llenwi gan goncrit, ond doedd hyn ddim yn effeithiol, yn ôl Mr Rattray.

Ychwanegodd fod y wal yn "llawer llai na'r safon ofynnol".

Roedd Meg Burgess wedi bod yn siopa gyda'i mam, Lindsay, a'i brawd bach, Wilson, ar Orffennaf 26 2008.

Ond wrth iddyn nhw gerdded ar hyd y palmant gerllaw bwthyn yng Ngallt Melyd, fe ddisgynnodd y wal bum troedfedd, oedd newydd gael ei chodi, ar ben Meg.

Roedd y llys eisoes wedi clywed bod ei mam ac adeiladwyr wedi ceisio tynnu'r brics a'r pridd oddi arni ond cadarnhawyd ei bod wedi marw 10 munud ar ôl iddi gyrraedd Ysbyty Glan Clwyd, Bodelwyddan.

Holwyd Mr Rattray am honiadau'r erlyniad fod mewnlenwad concrit y blociau'n annigonol ac efallai nad oedd safon dŵr y morter wedi bod o safon foddhaol.

Un darn

Dywedodd wrth y llys fod y ffactorau hynny, efallai, yn arwydd o waith sâl ond nid oedd yn arwyddocaol o ran y wal yn disgyn.

Ychwanegodd fod y wal 22 metr (72 troedfedd) o hyd a bron i 1.6 metr (pum troedfedd) o uchder wedi syrthio mewn un darn.

Dywedodd na ddylai wal o'r fath wedi bod yn uwch na 0.8 metr (2 troedfedd a 7.5 modfedd) o uchder i fod yn ddiogel.

Ychwanegodd na chafodd ddim byd i'w wneud i gadw aelodau o'r cyhoedd na cherddwyr i ffwrdd o'r wal wrth iddi gael ei chodi.

Mae'r achos yn parhau.

Straeon perthnasol