BBC Cymru Fyw

Roberts yn ystyried ei ddyfodol

Published
image copyrightHuw Evans picture agency
Yn ôl canolwr Cymru Jamie Roberts does ganddo ddim syniad i bwy fydd e'n chwarae unwaith i'w gytundeb presennol gyda'r Gleision ddod i ben ddiwedd y tymor hwn.
Mae sôn yn y wasg y gallai'r chwaraewr 25 oed symud i un o glybiau Ffrainc.
Dywed Phil Davies, hyfforddwr y Gleision, ei fod e'n gobeithio y bydd Roberts yn aros gyda chlwb y brifddinas.
"Does gennyf ddim syniad beth fyddai'n wneud y flwyddyn nesa, dwi heb benderfynu" meddai Roberts.
"Yn amlwg bydd fy nghytundeb wedi dod i ben a hefyd byddaf wedi cwpla fy ngradd feddygol.
"Mae yna bethau i'w datrys a gobeithio bydd hynny'n digwydd o fewn y misoedd nesaf."
Mae Roberts wedi bod gyda'r Gleision er 2007.
Fe ddychwelodd i'r tîm cyntaf yr wythnos diwethaf ar ôl bod yn absennol am bum mis gydag anaf i'w ben-glin.
Mae nifer o chwaraewyr rhyngwladol o Gymru eisoes wedi cael eu denu i chwarae rygbi yn Ffrainc lle mae'r cyflogau yn uwch.
"Mae amgylchiadau pawb yn wahanol," meddai Roberts sydd wedi ennill 44 o gapiau rhyngwladol.
"Mae teulu ac amgylchiadau ariannol yn amlwg yn rhan bwysig o unrhyw benderfyniad.
"Yn sicr byddant yn chwarae rhan bwysig wrth i fi benderfynu. Mae yna lot fawr i ystyried ac mae'n amser allweddol yn fy ngyrfa."