Wylfa: Anwybyddu dymuniad arweinydd

  • Cyhoeddwyd
Leanne Wood AMFfynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd Leanne Wood bod yn well gan Plaid Cymru dechnolegau adnewyddol dros rhai niwclear

Mae arweinydd Plaid Cymru yn disgwyl i ymgeiswyr etholiadau'r cyngor ar Ynys Môn y flwyddyn nesaf i ddatgan neges y blaid o wrthwynebiad i ynni niwclear.

Dywedodd Leanne Wood y byddai Plaid yn gweithio i greu swyddi ar yr ynys, ond bod well ganddi dechnolegau adnewyddol dros niwclear.

Mae hynny'n groes i farn cyn arweinydd y blaid a'r Aelod Cynulliad lleol Ieuan Wyn Jones, sy'n cefnogi Wylfa B, ac eisoes mae un cynghorydd wedi dweud na fydd yn cydymffurfio gyda dymuniad yr arweinydd.

Mae Ysgrifennydd Cymru, David Jones, hefyd wedi dweud bod dyfodol Wylfa yn "allweddol" i'r economi.

Byddai cannoedd o swyddi'n cael eu creu gan atomfa newydd fel rhan o gynllun ynni Horizon, sydd yn destun diddordeb gan fuddsoddwyr o Ffrainc a China.

Bydd yr adweithydd presennol, a ddechreuodd gynhyrchu trydan yn 1971, yn cau erbyn 2014.

'Dim problem'

Eisoes mae un cynghorydd Plaid Cymru ar Ynys Môn wedi dweud na fydd yn cyd-fynd â dymuniadau Ms Wood.

Dywedodd Trefor Lloyd Hughes, cynghorydd y blaid yn ward Maeshyfryd yng Nghaergybi:

"Yn bersonol, dydw i ddim yn gweld problem gyda'r Wylfa.

"Mae gen i ofn bod rhaid i Leanne Wood ddod i Ynys Môn a sylweddoli be' sy'n mynd ymlaen yma. Rydyn ni mor ddibynnol ar ynni niwclear, a gwaith sy'n bwysig yma.

"Dwi'n gwbod faint o werth fydd Wylfa B i Ynys Môn, felly fyddwn i ddim yn medru dweud wrth bobl bod y Blaid yn erbyn ynni niwclear.

"Dydw i ddim wedi gweld Leanne Wood yma ar Ynys Môn er mwyn iddi fedru gweld y sefyllfa yma, ac fe fydda i'n mynd yn groes i'w dymuniad hi ar y mater yma."

Gohirio

Polisi Plaid Cymru yw gwrthwynebu codi atomfa newydd yng Nghymru, ond roedd AC Ynys Môn wedi cefnogi ymdrechion i sicrhau pwerdy niwclear newydd ar yr ynys.

Bydd trigolion Môn yn pleidleisio ym mis Mai 2013 wedi i etholiadau'r cyngor yno gael eu gohirio am flwyddyn wedi i Lywodraeth Cymru benodi comisiynwyr i redeg y cyngor.

Dywedodd Ms Wood ar raglen Sunday Politics Wales: "Byddaf yn dweud wrth yr ymgeiswyr i wneud yn siwr eu bod yn trosglwyddo neges glir Plaid Cymru i'r etholwyr, sef gwneud popeth y medrwn ni ar lefel leol, gan weithio gyda'r cynulliad ac ar lefel San Steffan i greu cymaint o swyddi ag sy'n bosibl ar yr ynys."

Ond os fydd atomfa newydd yn cael ei chodi yn Wylfa, dywedodd Ms Wood y byddai cynghorwyr Plaid yn lobïo i sicrhau "bod y swyddi sy'n cael eu creu yno yn mynd i bobl leol, a bod gan y bobl leol y sgiliau i fedru gwneud y swyddi yna".

'Theatr wleidyddol'

Yn gynharach yn y mis, traddododd Ms Wood ei haraith gyntaf fel arweinydd i gynhadledd y Blaid gan addo "bargen newydd werdd" i hybu economi Cymru.

Ar y rhaglen Sunday Politics, ymatebodd Leanne Wood i'r newyddion ei bod wedi cael ei gweld ar gamera yn tyngu llw i weriniaetholdeb Cymreig mewn digwyddiad yng Nghaerdydd ar y diwrnod y daeth y Frenhines i Gaerdydd i agor y Senedd ym Mehefin 2011.

Gwrthododd AC Canol De Cymru fynd i'r digwyddiad, gan ddewis yn hytrach fynd i ddigwyddiad a drefnwyd gan fudiad o'r enw Balchder Cymru.

"Roedd hwnna'n ddarn o theatr wleidyddol a gynlluniwyd i ddangos rhai o'r deddfau hynafol yn ymwneud â theyrnfradwriaeth. Rwy'n credu fy mod wedi dysgu fy ngwers ac ni fyddaf yn perfformio yn y theatr wleidyddol eto," meddai.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol