Cyngor yn rhoi terfyn ar gytundeb pennaeth ysgol

  • Cyhoeddwyd
Ann HughesFfynhonnell y llun, Not Specified
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Ann Hughes ei hatal o'i gwaith yn 2011

Mae Cyngor Môn wedi rhoi terfyn ar gytundeb pennaeth Ysgol Goronwy Owen 15 mis ar ôl iddi gael ei hatal o'i gwaith ar gyflog llawn.

Roedd Ann Hughes yn Bennaeth Ysgol Goronwy Owen ym Menllech tan fis Gorffennaf 2011 ac roedd yn destun ymchwiliad gan y Bwrdd Gwarchod Plant Lleol.

Penderfynodd pump o'r chwe athro arall yn yr ysgol adael eu gwaith ym mis Mai'r llynedd, gan ddweud na allen nhw weithio gyda Mrs Hughes.

Costiodd cyflogi penaethiaid dros dro £82,768 i drethdalwyr Ynys Môn rhwng mis Medi 2011 a mis Awst eleni.

Chweched

Nid oedd hyn yn cynnwys cost talu cyflog a chyfraniad pensiwn Mrs Hughes.

Penodwyd y chweched pennaeth dros dro ddechrau mis Medi.

Dywedodd y cyngor: "Gall Cyngor Sir Ynys Môn gadarnhau fod cyflogaeth Mrs Ann J Hughes fel Pennaeth Ysgol Goronwy Owen, Benllech, wedi ei therfynu.

"Mae'r ysgol a'r awdurdod yn gallu recriwtio pennaeth newydd."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol