Pedwar yn dal haint E.coli

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r pedwar yn cynnwys dau blentyn

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru'n ymchwilio wedi i bedwar, gan gynnwys dau blentyn, gael haint E.coli 0157.

Dywedodd yr awdurdodau fod y ddau blentyn, oedd wedi bod yn Fferm Antur Cantref yn ardal Aberhonddu, yn gwella gartref.

Mae dau oedolyn wedi eu heintio - un wedi dal yr haint yr un pryd ond heb symptomau - a'r llall wedi mynd yn sâl yn ddiweddarach.

Yn y cyfamser, mae adrannau iechyd amgylchedd Powys, Ceredigion a Chaint yn cydweithio ag Iechyd Cyhoeddus Cymru wrth ymchwilio i darddiad yr haint.

Mae'r fferm wedi atal y cyhoedd rhag cyffwrdd ag anifeiliaid ac yn y broses o lanhau'r safle'n drylwyr.

Dywedodd y Dr Mac Walapu, Ymgynghorydd Rheoli Clefydau Trosglwyddadwy Iechyd Cyhoeddus Cymru: "Mae perchnogion y fferm wedi cydweithredu'n llawn.

"Dylai unrhyw un aeth i'r fferm ers dechrau Awst a chanddo symptomau E.coli O157 roi gwybod i feddyg teulu ar unwaith.

"Ni ddylai unrhywun sy'n sâl fynd i'r gwaith, yr ysgol na'r feithrinfa."

Hylendid

Dywedodd yr awdurdodau fod y mesurau rheoli ac arferion hylendid canlynol yn gallu atal heintiau fel E. coli O157:

• Golchi dwylo'n drylwyr cyn bwyta neu baratoi bwyd, ar ôl defnyddio'r toiled, ar ôl newid cewynnau neu lanhau ar ôl pobl eraill sy'n dioddef dolur rhydd;

• Sicrhau bod cig, yn enwedig briwgig cig eidion, yn cael ei goginio'n drylwyr (gall cig gael ei halogi yn ystod y lladd, a gall organebau gael eu cymysgu i'r cig yn anfwriadol wrth wneud y briwgig);

• Trafod, paratoi a storio cig amrwd a chynhyrchion eraill anifeiliaid mewn modd hylan a sicrhau nad yw cigoedd amrwd a'r offer a ddefnyddir i'w trafod yn dod i gysylltiad â chig wedi'i goginio na bwyd parod.

Straeon perthnasol