Tân ffatri: Arestio dyn 30 oed

  • Cyhoeddwyd
Real Crisps factory, Crumlin
Disgrifiad o’r llun,
Roedd 75% o ffatri Real Crisps eisoes yn wenfflam pan gyrrhaeddodd y frigâd dân

Mae dyn 30 oed wedi cael ei arestio ar amheuaeth o gynnau tân yn fwriadol yn dilyn tân mewn ffatri greision.

Fe gafodd rhan helaeth o'r ffatri yn Sir Caerffili ei dinistrio yn y tân yn oriau man fore Iau.

Cadarnhaodd Heddlu Gwent bod y dyn o Abertyleri yn cael ei gadw yn y ddalfa.

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw i ffatri Real Crisps ar Stad Ddiwydiannol Penyfan yng Nghrymlyn am 3am fore Iau.

Chafodd neb ei anafu ond roedd rhaid i'r shifft nos adael yr adeilad.

Pan gyrhaeddodd wyth injan dân - rhai o Bontypridd a Chaerdydd - roedd tri chwarter yr adeilad eisoes ar dân.

Gan fod y ffatri'n defnyddio olew a braster i wneud eu cynnyrch, fe ledodd y tân yn gyflym.

Pryderus

Mae staff y cwmni yn bryderus am ddyfodol 115 o swyddi ar y safle.

Dywedodd Paul Allen, prif weithredwr cwmni Tayto o Ogledd Iwerddon - perchnogion y ffatri:

"Ein prif sylw nawr yw beth fedrwn ni wneud i'r staff, sydd yn ddigon naturiol yn bryderus.

"Mae angen sicrhau hefyd cyn lleied â phosib o aflonyddwch i'n cwsmeriaid, ac rydym yn gweithio'n galed i sicrhau hynny.

"Mae gennym ffatrïoedd eraill, ac fe fyddwn yn ystyried pob dewis. Unwaith y byddwn wedi asesu'r sefyllfa yn llawn fe fyddwn yn medru gwneud cyhoeddiad pellach."

Monitro

Dywedodd llefarydd ar ran Heddlu Gwent: "Mae ymchwilwyr wedi bod ar y safle ac wedi canfod bod y tân, yn eu tyb nhw, wedi ei gynnau'n fwriadol."

Mae swyddogion Asiantaeth yr Amgylchedd wedi bod yn monitro'r sefyllfa hefyd er mwyn sicrhau nad oes llygredd yn llifo i afonydd cyfagos, a dywedodd llefarydd ar eu rhan:

"Roedd y weithred gan y Gwasanaeth Tân i sefydlu rhwystrau o gwmpas yr ardal yn bwysig er mwyn rhwystro dŵr rhag llifo allan gan greu risg i'r amgylchedd.

"Mae'r Asiantaeth yn credu nad yw afonydd cyfagos wedi diodde', ond byddwn yn aros ar y safle i gynorthwyo ac i fonitro'r sefyllfa ymhellach."

Mae Heddlu Gwent yn apelio ar unrhyw un sydd â gwybodaeth am y digwyddiad i gysylltu â nhw drwy ffonio 101, neu drwy ffonio Taclo'r Tacle yn ddienw ar 0800 555111.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol