Gohirio gwasanaeth bysys yn y Drenewydd

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Y bwriad oedd agor y ffordd rhwng ystâd tai Trehafren â chanol tref Y Drenewydd yn ddiweddarach y mis hwn

Ni fydd ffordd a gwasanaeth bysys newydd ym Mhowys yn cael eu hagor tan y flwyddyn newydd yn dilyn oedi ynghylch y broses gosod gwaith ar gynnig ar gyfer y gwasanaeth.

Y bwriad oedd agor y ffordd rhwng ystâd tai Trehafren â chanol tref Y Drenewydd yn ddiweddarach y mis hwn.

Ond yn ôl Cyngor Powys mae oedi ynglŷn ag anfon dogfennau i gwmnïau bysys yn golygu bod yr agoriad wedi'i ohirio.

Bydd y ffordd sydd wedi costio £120,000 yn creu dolen gyflymach rhwng canol y dref ac ystâd tai Trehafren.

'Hanfodol'

Gorffennwyd adeiladu'r ffordd rhai wythnosau yn ôl.

Ar hyn o bryd mae bysys sy'n teithio rhwng yr ystâd tai a'r dref yn defnyddio Ffordd Llanidloes sy'n dioddef tagfeydd yn aml.

Dywedodd maer Y Drenewydd, Val Howard, ei bod yn siomedig bod y gwasanaeth bysys newydd wedi'i ohirio.

"Mae nifer o bobl hŷn yn byw yn Nhrehafren sydd tua milltir o'r dref a dyw pawb sy'n byw yno ddim yn berchen car.

"Mae'r gwasanaeth newydd yn hanfodol i'r bobl sy'n byw yn Nhrehafren.

"Ar hyn o bryd mae'r gwasanaeth bws rhwng Trehafren a chanol y dref yn cymryd tipyn o amser am ei fod yn teithio i ystadau tai eraill.

"Bydd y gwasanaeth newydd yn teithio o Drehafren i ganol y dref heb stopio."

'Problemau'

Dywedodd Cyngor Powys eu bod yn gobeithio agor y ffordd newydd yn gynnar yn y flwyddyn newydd.

"Roeddwn wedi bwriadu trefnu'r cytundebau bysys erbyn dechrau mis Medi.

"Ond yn sgîl nifer o broblemau y tu hwnt i'n rheolaeth fe fethon ni ag anfon y dogfennau gosod gwaith ar gynnig mewn pryd i sicrhau y byddai'r cytundebau newydd wedi dechrau ym mis Medi.

"Rydym yn ystyried sut i ddefnyddio'r lôn fysys newydd gan sicrhau y bydd teithwyr yn dal yn gallu defnyddio'r gwasanaeth.

"Rydym yn credu y gallwn ni ddatrys y broblem yn weddol gyflym cyn i fysys ddechrau teithio ar hyd y ffordd newydd yn y flwyddyn newydd."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol