Ffrae am ddarlledu hysbyseb heddwch ar S4C

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae Cymdeithas y Cymod yn galw am sefydlu corff annibynnol yng Nghymru i reoleiddio hysbysebu ar y cyfryngau

Mae elusen yn honni bod cwmni sy'n penderfynu pa hysbysebion sy'n cael eu darlledu ar S4C wedi gwrthod caniatâd i ddarlledu hysbyseb dros heddwch.

Roedd Cymdeithas y Cymod wedi paratoi hysbyseb i'w darlledu ar y sianel am eu bod yn credu bod cymaint o hysbysebion recriwtio i'r lluoedd arfog ar S4C.

Ond mae cwmni Clearcast wedi dweud nad oes penderfyniad terfynol ynglŷn â'r mater a'u bod yn "fwy na hapus" i drafod y mater ymhellach â'r mudiad pe baen nhw'n cyflwyno tystiolaeth nad yw'r hysbyseb yn torri un o reolau'r Cod Darlledu Hysbysebion.

'Gwleidyddol'

Dywedodd Guto Prys ap Gwynfor, Llywydd Cymdeithas y Cymod, fod yr anghydfod yn codi cwestiynau sylfaenol am drefn penderfynu pa hysbysebion sy'n dderbyniol i'w darlledu yng Nghymru.

Roedd yr hysbyseb 30-eiliad yn tynnu sylw at gost rhyfel yn nhermau arian a bywydau.

Mae'r gymdeithas yn honni bod Clearcast wedi dyfarnu bod yr hysbyseb yn trafod 'pwnc dadleuol cyhoeddus', ac wedi ei gwahardd o dan reolau darlledu.

Dywedodd Mererid Hopwood, aelod o bwyllgor gwaith y mudiad: "Os yw heddwch yn fater o 'bwnc dadleuol cyhoeddus,' rhaid bod rhyfel yn perthyn i'r un categori.

"Ac eto mae'r lluoedd arfog wedi cael rhwydd hynt i hysbysebu'n gyson ar S4C."

Mae'r mudiad wedi galw am sefydlu corff annibynnol yng Nghymru i reoleiddio hysbysebu ar y cyfryngau.

'Ystyr eang'

Dywedodd llefarydd ar ran Clearcast: "Mae Rheol 7 y Cod Darlledu Hysbysebu yn dweud na all hysbysebwyr "gwleidyddol" ddarlledu hysbyseb ar y teledu.

"Mae'r gan y term 'gwleidyddol' ystyr eang ac nid yw'n ymwneud â natur yr achos sydd am hysbysebu.

"Yn dilyn trafodaethau gyda Cymdeithas y Cymod roedd hi'n ymddangos fod nifer o'u gweithgareddau fel lobio'r llywodraeth yn torri'r rheol hon."

Ychwanegodd y llefarydd fod pob hawl gan y gymdeithas i gynnig mwy o dystiolaeth i brofi nad ydynt yn torri'r rheol ac fe fyddai Clearcast yn "hapus iawn" i'w hystyried.

"Am nad yw rheol 7 yn effeithio ar hysbysebu ar fideo yn ôl y galw penderfynodd Cymdeithas y Cyfamod darlledu eu hysbyseb ar y llwyfan hwn yn hytrach nag ar S4C unionlin."

Dywedodd llefarydd ar ran S4C: "Clearcast yw'r corff sy'n gweithredu ar draws y diwydiant darlledu er mwyn sicrhau bod hysbysebion yn cydymffurfio â'r rheolau perthnasol.

"Yn yr achos yma nid yw Clearcast wedi clirio'r hysbyseb gan Gymdeithas y Cymod ar gyfer ei darlledu ar y teledu.

"Mae S4C wedi dangos hysbyseb ar ran y mudiad ar ei gwefan gan fod hynny'n bosib o dan y rheolau ar gyfer hysbysebu ar-lein."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol