Cael gwybod am farwolaeth ar Facebook

  • Cyhoeddwyd
Karla JamesFfynhonnell y llun, Arall
Disgrifiad o’r llun,
Bu farw merch Cheryl Jones, Karla James, yn 30 oed

Mae'r heddlu'n ymchwilio i gwyn mam o Dredegar sy'n dweud iddi gael gwybod am farwolaeth ei merch ar wefan gymdeithasol Facebook.

Yn ôl Cheryl Jones, 49 oed, ceisiodd hi ffonio ei merch Karla ond yr heddlu atebodd.

Mae wedi honni na chadarnhaodd yr heddlu bod y ferch wedi marw tan iddyn nhw gysylltu dair awr yn ddiweddarach.

Roedd Karla James, 30 oed, wedi marw yn ei chartre' gerllaw am 8.17pm ar Orffennaf 23 ond mae'r fam wedi dweud na chafodd wybod yn swyddogol tan 11:38pm.

Dywedodd y fam: "Y fi oedd ei mam hi. Fe ddylai'r heddlu fod wedi dod i 'ngweld i'n syth."

Profion

Mae profion yn cael eu cynnal er mwyn darganfod achos y farwolaeth.

Roedd y ferch wedi gobeithio bod yn fodel ac wedi cael problemau ar ei chalon.

Dywedodd y fam fod ei nai, Barry Llewellyn, 37 oed, wedi ei ffonio a dweud ei fod wedi darllen neges Facebook am farwolaeth Karla.

"Fe ofynnais o hyd beth oedd wedi digwydd ond roedd yn pallu dweud.

"Doeddwn i ddim yn deall sut yr oedd pobol ddierth yn gwybod ei bod hi wedi marw."

'Camau'

Mae cwest wedi ei agor a'i ohirio tra bod archwiliad post mortem yn cael ei gynnal.

Dywedodd yr AS Nick Smith: "Rwy' wedi gofyn i'r heddlu ba gamau gafodd eu cymryd y noson dan sylw ac wedi anfon y manylion at Mrs Jones.

"Rwy'n barod i helpu mewn unrhyw ffordd."

Yn y llythyr i'r AS mae'r heddlu wedi dweud: "Ceisiwyd dod o hyd i gyfeiriadau'r teulu er mwyn rhoi gwybod am farwolaeth Karla ond ni ddaethpwyd o hyd i'r manylion tan 11.30pm.

"Mae'n adlewyrchiad trist ar gymdeithas - fod rhywun anhysbys yn penderfynu rhoi gwybod am y farwolaeth heb ystyried y teulu."