Gweddnewid Stryd y Dderwen Fawr yn Llanidloes

  • Cyhoeddwyd
Stryd y Dderwen Fawr yn Llanidloes
Disgrifiad o’r llun,
Mae marchnad wedi ei chynnal yn Llanidloes er 1280

Bydd un o strydoedd Llanidloes yn cael ei gweddnewid yn dilyn cynllun gan Gyngor Powys i wella prif ardal siopa'r dref.

Mae cynigion i adfer Stryd y Dderwen Fawr yn cynnwys system drafnidiaeth un ffordd ac arwyddion a phalmentydd newydd.

Bydd trigolion y dref yn gallu gweld a chynnig eu sylwadau ynghylch y gwelliannau arfaethedig yr wythnos nesaf.

Mae Stryd y Dderwen Fawr yn cynnwys neuadd farchnad â fframwaith coed gafodd ei hadeiladu yn yr 17eg ganrif sydd bellach yr unig adeilad o'i bath yng Nghymru.

Gwelliannau arwyddocaol

Mae'r Adeilad Rhestredig Gradd I wedi cael ei fwrw sawl tro gan loriau yn ystod y blynyddoedd diwethaf ond nid yw'n amlwg os bydd y gwelliannau arfaethedig yn helpu datrys y broblem hon yn y dyfodol.

Mae'r gweddnewidiad yn rhan o gynllun Gwella'r Amgylchedd - Adfywio Dyffryn Hafren sydd yn ceisio adfywio economi trefi allweddol yng Ngogledd Powys gan gynnwys Llanidloes.

Disgrifiad o’r llun,
Yn gynharach eleni llwyddodd busnesau a thrigolion lleol achub marchnad stryd Llanidloes

Ariennir y cynllun gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, Llywodraeth Cymru a Chyngor Powys.

Dywedodd y Cyng Graham Brown, Aelod o Gabinet y cyngor sir gyda chyfrifoldeb dros Gynllunio ac Adfywio: "Prif nod y prosiect hwn yw gwella'r mynediad i brif ardal siopa'r dref gan ddarparu gwelliannau arwyddocaol i safle hanesyddol Stryd y Dderwen Fawr fydd yn ei gwneud yn fwy deniadol i fusnesau, trigolion ac ymwelwyr."

Bydd y cynlluniau yn cael eu harddangos y man gwasanaethau cwsmer y cyngor sir yn y dref rhwng Dydd Llun a Dydd Gwener yr wythnos nesaf.

Bydd swyddog y cyngor sir ar gael i drafod y cynigion ddydd Iau nesaf.

Yn gynharach eleni llwyddodd busnesau a thrigolion lleol achub marchnad stryd Llanidloes, sy'n dyddio i'r 13eg ganrif, yn dilyn pryderon y byddai'n gorfod cau.

Roedd nifer y stondinau wedi gostwng o 40 pan oedd y farchnad yn ei hanterth i ddim ond un ar adegau.

Ond mae mwy o stondinau wedi eu cynnal yno bob dydd Sadwrn yn ystod y misoedd diwethaf wedi i'r farchnad cael ei hail lansio gan bwyllgor sy'n cynnwys trigolion a busnesau lleol.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol