Llys: Ffrae iaith mewn tafarn

  • Cyhoeddwyd
Tafarn y Royal Oak, PenrhyndeudraethFfynhonnell y llun, BBC news grab
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r achos yn ymwneud â digwyddiad yn y dafarn fis Mehefin y llynedd

Clywodd llys fod dyn o Gateshead, ger Newcastle, wedi tynnu gwn awyr allan yn ystod ffrae gyda chwsmeriaid mewn tafarn.

Wrth agor yr achos yn Llys y Goron Caernarfon ddydd Mawrth, honnodd yr erlyniad fod Gareth Sale, 26, wedi gadael tafarn y Royal Oak ym Mhenrhyndeudraeth, Gwynedd, ar ôl i'r drysau gael eu cloi, cyn dychwelyd eiliadau'n ddiweddarach yn cario'r gwn.

Mae'r diffynydd yn gwadu bod ag arf yn ei feddiant gyda'r bwriad o achosi ofn neu drais ar Fehefin 18 y llynedd.

Yn ôl yr erlyniad, Mr Sale a'i bartner oedd yn berchen trwydded y dafarn adeg y digwyddiad - a'i bod yn ymddangos fod Mr Sale wedi cymryd yn erbyn cwsmeriaid oedd yn archebu diodydd yn y Gymraeg.

"Roedd 'na wrthdaro ac fe ofynwyd iddynt archebu yn Saesneg," meddai'r bargyfreithiwr Sion ap Mihangel.

'Bygythiol'

Ychwanegodd: "Mae'r diffynnydd yn gwadu'r cyhuddiad. Mae'n dadlau ei fod yn newydd i'r ardal a ddim yn siarad Cymraeg ac felly wedi gofyn i gwsmeriaid archebu eu diodydd yn Saesneg. Roedd rhai wedi cymryd yn erbyn hyn ac wedi troi'n fygythiol."

Honnodd Mr Sale fod criw wedi ymgynull y tu allan ac roedd yn pryderu am ei ddiogelwch.

Yn ôl y diffynydd, doedd yr arf ddim wedi cael ei dynnu o'i gas a doedd o ddim wedi bwriadu dychryn unrhyw un.

Ond dywedodd yr erlyniad fod dynes leol, Alys Owen, wedi bod yn y Royal Oak ac wedi clywed y landledi yn cael "sgwrs danllyd" gyda rhai o'r bobl leol. Roedd y sgwrs yn ymwneud â'r defnydd o'r Gymraeg wrth y bar a'r ffaith nad oedd hi'n gallu deall.

Honnir iddi ddweud: "Croeso i Gymru. Am groeso bendigedig ydych chi'n ei roi i ni."

Gofynnwyd i gwsmeriaid adael y dafarn a chafodd y drysau eu cloi. Ond clywyd sŵn curo ar ddrysau a ffenestri, a honnwyd fod Mr Sale wedi dweud fod ganddo gi a drylliau.

Yn ôl yr erlyniad, dyma pryd yr aeth i 'nôl y gwn awyr.

'Annoeth'

Dywedodd Mr ap Mihangel fod yr heddlu wedi mynd i'r dafarn y noson honno ac wedi siarad gyda'r diffynnydd a'i bartner, oedd wedi bod yn yfed. Cafodd dau ddryll eu darganfod ac roedd Miss Owen yn dweud mai un ohonynt oedd yr un a welodd hi.

Ychwanegodd yr erlyniad: "Does dim dadl nad oedd yna anghytuno wrth y bar y noson honno ynglŷn â'r defnydd o'r iaith Gymraeg. Dyna beth ysgogodd y digwyddiad yma."

Dywedodd Mr Sale wrth yr heddlu ei fod wedi yfed rhywfaint y noson honno ond fod ei bartner wedi yfed tipyn mwy a'i bod yn dadlau gyda phobl leol.

Ychwanegodd ei fod yn poeni am ei ddiogelwch a'i fod yn derbyn fod ei weithredoedd yn "annoeth".

Fe adawodd Mr Sale a'i bartner fel landlordiaid y dafarn yn dilyn y digwyddiad.